Haberler

Tıp Fakültesinden Araştırma Görevlilerine Yönelik İleri Uyum Kursu Tamamlandı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Üniversitemiz Tıp Fakültesi araştırma görevlilerine yönelik olarak düzenlenen "Uyum Kursu"nun ikincisi olan “İleri Uyum Kursu” fakültemizde düzenlendi. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 06-07 Mayıs 2019 tarihlerinde Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri için "Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen “İleri Uyum Kursu” fakültemizde başarı ile tamamlandı. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları kapsamında, Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan son bir yılda tıpta uzmanlık sınavında başarılı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan araştırma görevlilerine yönelik olarak düzenlenen "Mezuniyet sonrası İleri Uyum Kursu" çeşitli anabilim dallarından öğretim üyelerinin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Kursun ilk açılış konuşması, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Can tarafından yapıldı. Prof. Dr. Murat Can tıp fakültelerinin mezuniyet sonrası eğitimdeki yerini ve önemini anlattığı "Mesleki Gelişim" konulu ilk derste sürekli mesleki gelişim ve sürekli tıp eğitiminin iyi hekim olmak için vazgeçilmez unsurlar olduğunu vurguladı. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen mezuniyet sonrası eğitim komisyonunun tüm üyelerine, dekanlık personeline ve hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası tıp eğitimi için her türlü desteği veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya  teşekkür etti.  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı tarafından “Tıbbi fotoğrafçılık ve video çekimi”, Tıbbi Biyoloji A.D. öğretim üyesi Doç. Dr. Zehra Safi Öz tarafından “Temel iletişim Becerileri”, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AD. Öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Atik tarafından “Hasta ile iletişim”, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. öğretim üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen tarfından “Etkili sunum Teknikleri”,  Farmakoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Günnur Özbakış Dengiz tarafından  “Etik kurullar ve tez yazımı”, Histoloji ve Embriyoloji AD. öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Akpolat Ferah ve Üroloji AD. öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Mungan tarafından “Burs olanakları, Fonlar ve proje yazımı, Enfeksiyon hastalıkları AD. öğretim üyesi Doç. Dr Hande Aydemir tarafından “İyi klinik uygulamalar ve Kanıta dayalı tıp”, Aile Hekimliği AD. öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akça tarafından “Hasta Hakları ve etik”, Ortopedi ve Travmatoloji AD. Öğretim üyesi tarafından Doç. Dr. Murat Songür “Araştırma Metodolojisi ve Mikrobiyoloji A.D öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Külah tarafından "Kariyer Planlama" konularında sunumlar yapıldı.

Program geri bildirimlerin alınması, katkı ve önerilerin sunulması, konuşmacı öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin verilmesi ve katılan araştırma görevlilerine sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.


08.05.2019

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin