Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

COVID-19 Hastalığı ve Pandemisi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

COVID-19 Hastalığı ve Pandemisi ile ilgili Bilimsel araştırmalar için Etik kurulumuza yapılacak olan başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 28/04/2020 tarih ve E.105570 evrak no’lu “COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu” konulu yazısına istinaden etik kurul başvurusu yapılmadan önce aşağıdaki web adresinden  başvuru yapılarak gerekli  iznin alınması gerekmektedir.

    Başvuru için tıklayınız https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr

 

  • COVID-19 Hastalığı ve Pandemisi ile ilgili Planlanan Bilimsel Araştırmaların Etik Kurul başvurularının, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 16.04.2020 tarih ve E.96795 sayılı genelgesine göre yapılması gerekmektedir. Genelge için tıklayınız.

(https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/contentFile/COVID-19%20Hastalar%C4%B1nda%20Tedavi%20Yakla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1%20ve%20Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar_f7fa018d-0672-4711-bbbb-4df573090573.pdf)

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin