Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Acil Tıp Hakkında: Acil Tıp, müdahale edilmediği takdirde ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanabilecek ani hastalık ya da yaralanma durumlarında hastaları tepeden tırnağa kadar değerlendirerek gerekli müdahaleyi yapan bir uzmanlık dalıdır. Acil Tıp dünyada 1970’lerin başından beri Türkiye’de ise 1994’ten bu yana ayrı bir uzmanlık dalı olarak eğitim vermekte ve hasta bakım hizmeti sunmaktadır. Hastanemiz acil servisi 2003 yılında hizmet vermeye başlamış ve 2010 yılına kadar Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim elemanları gözetiminde yetişkin acil servis hizmetleri sunulmuştur. 2010 yılında Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı kurulmuş olup acil tıp eğitimi ve yetişkin acil servis hizmetleri Acil Tıp Anabilim Dalı bünyesinde sürdürülmektedir.

Acil Servis Hizmetleri: Acil servise başvuran tüm hastalar ilk karşılayan hemşire, acil tıp teknisyeni, paramedik ya da doktor tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj uygulanarak) uygun bölüme alınmaktadır. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran hastaların tümü beklemeksizin değerlendirilirken, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Çoklu travma hastaları ise hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve öncelikle değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenerek hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

Acil Tıp Anabilim Dalının alt yapısı şu bölümlerden oluşmaktadır:

    Herhangi bir nedenle solunum ve kalp durması olan, ya da durma ihtimali yüksek olan, travma nedeni ile acil servise başvuran, kanaması olan, zehirlenme nedeni ile acil servise getirilen, şuuru kapalı olan, ambulans ile hastaneye getirilen hastaların ilk muayene ve tedavisinin yapıldığı Resüstasyon (Canlandırma) Odası

    Yaralanma nedeni ile getirilen hastaların değerlendirmesinin yapıldığı Travma Odası
    Bulaşıcı hastalık riski olan hastaların değerlendirildiği İzole Oda
    Kulak-Burun-Boğaz ve Göz Hastalarının değerlendirildiği KBB-Göz Odası
    Kadın Doğum Hastalarının değerlendirildiği Jinekoloji Odası
    İlk değerlendirmesi yapılarak izlenmesi gereken hastaların yatırıldığı Gözlem Üniteleri
    Başvuran hastaların ilk değerlendirmesinin yapıldığı Hasta Muayene Alanı
    Nükleer, kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalan hastaların arındırılma işlemlerinin yapılabileceğiDekontaminasyon Alanı
    Basit alçı, yara sütürasyonu ve pansumanı gibi işlemler için Non-steril Ameliyathane

Araştırma Alanları

Triaj

Afetlerde ilkyardım

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

Çoklu Travma Hastaları

Zehirlenmeler