Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Nükleer Tıp çok farklı formlarda (katı, sıvı, gaz) kullanılan radyoaktif maddeler ile teşhis ve tedavinin yapıldığı bir bölümdür. Merkezimizde tanısal tetkikler olarak tiroit, kemik, kalp, böbrek, karaciğer gibi birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi yapılmakta olup aynı zamanda başta tiroit hastalıkları olmak üzere bazı kanser türleri ve hastalıkların radyoaktif maddelerle tedavisi yapılmaktadır.

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ilk Nükleer Tıp uygulamaları 2002 yılında Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nın kurulması ile başlamıştır. Kuruluşundan bugüne Anabilim Dalımızda 5 doktor uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

 

2002 yılında iki adet gama kamera ile hizmet vermeye başlayan Anabilim dalımız gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmet ömrü dolan cihazlarını yenilemiş ve en yüksek teknolojiyle hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir. Bölümümüz cihaz envanteri 2021 yılı itibariyle; 1 SPECT Gama Kamera, 1 SPECT/BT Gama kamera, 1 Pinhole Gama Kamera, 2 Gama Probe Cihazı ve 1 Uptake Cihazından oluşmakta olup, bölgemizde cihaz çeşitliği ve sunulan hizmetler açısından en gelişmiş merkez konumundadır.

 

Ayrıca 2012 yılında başta onkoloji olmak üzere çok önemli uygulama alanları olan Pozitron Emisyon Tomografi /Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) cihazı hizmete girmiştir. Kliniğimiz Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki PET/BT görüntüleme hizmeti veren tek merkez olduğundan kanser hastaları için önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

TANISAL NÜKLEER TIP UYGULAMALARI:

 

Nükleer Onkoloji

 • I-131 tüm vücut tarama

. İyot-131 tiroit uptake testi

. F18 FDG PET/CT

 • Ga68-PSMA PET/CT

. Ga68-DOTATATE  ile tümör görüntüleme

 • İntraoperatuvar gama prop uygulaması
 • Sentinel lenf nodu sintigrafisi
 • MIBG sintigrafisi (I-123 ile)

 

İskelet Sistemi

 • Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi
 • Tüm vücut kemik sintigrafisi
 • Kemik SPECT/CT

 

Enfeksiyon Görüntüleme

 • İşaretli lökosit sintigrafisi
 • Tc-99m nanokolloid sintigrafisi

 

Endokrin Sistemi

 • Tiroit sintigrafisi
 • Paratiroit sintigrafisi (Tc-99m MIBI ile)

. Ga68- DOTATATE PET/CT çalışması 

 

Gastrointestinal Sistem

 • Gastrointestinal kanama yerinin saptanması
 • Gastroözafagial reflü çalışması
 • Hepatobiliyer sintigrafi
 • Karaciğer dalak sintigrafisi
 • Meckel divertikülü sintigrafisi
 • Tükrük bezleri sintigrafisi 

. Mide boşalım zamanı ölçümü

. Özefagus geçiş süresi ölçümü

 

Santral Sinir Sistemi

 • Beyin perfüzyon Tc99m HMPAO SPECT/CT

 

Nükleer Hematoloji

 • Kan havuzu SPECT/CT (hemanjiom görüntüleme sintigrafisi)
 • Kemik iliği sintigrafisi
 • Selektif dalak sintigrafisi 

 

Genitoüriner Sistem

 • Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m DTPA ile
 • Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m MAG 3 ile
 • Renal kortikal sintigrafi (Tc-99m DMSA)
 • Kaptopril renogram (çift çalışma)
 • Radyonüklid sistografi (indirekt)

 

Kardiyovasküler Sistem

 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile
 • Miyokard perfüzyon GATED SPECT /CT  Tc-99m kompleksleri ile

 

Tedavide Nükleer Tıp Uygulamaları 

 • I-131 ile Hipertiroidi Tedavisi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin