Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

 

Vizyonumuz:

Bölümümüzü ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm haline getirmektir.

Nükleer Tıp Kliğimiz, yakın çevresinde ve Batı Karadeniz bölgesinde nükleer tıp ve onkoloji hastalarına yönelik PET/BT  hizmetlerinde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler.

 

Temel Değerlerimiz

Kurum ve toplum yararını gözetmek

Bilimsellik ve Evrensellik

Çağdaşlık Doğruluk ve Güvenilirlik

Katılımcılık ve Paylaşımcılık

Sorumluluk

Sürekli iyileştirme ve geliştirme

Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik

Hekimlik temel değerlerini gözetmek

Akademik etik ilkeleri gözetlemek

Teknolojik gelşişmeleri izlemek ve uygulamak

 

Misyonumuz:

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş standartlarda sağlık hizmeti vermek; bu düzeyde hizmeti sürdürecek birikime ve beceriye sahip, gelişmeleri sürekli takip eden uzman doktor ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 

Amaçlarımız

Hizmet verdiğimiz insanlara, başka bir merkeze ihtiyaç duymayacak nitelikte ve miktarda sağlık hizmeti vermek,

Uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimizi en yeni bilgi ve becerilerle donamış olarak mezun etmek,

Çalışma alanımızla ilgili bilimsel gelişmelere katkı sağlayan bir merkez olmaktır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin