Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, ZBEÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi günümüzde en hızlı gelişen tıp alanlarından biridir. Yüksek teknolojiye ve bireysel yaratıcılığa açık oluşu bu branşı geleceğin bilim dallarından birisi yapmaktadır. ZBEÜ Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bu anlayışa uygun olarak hastalara olduğu kadar bilime de hizmet etmeye devam etmektedir. Kliniğimizde aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verilmekte ve bilimsel olarak bu alanlarla ilgili çalışmalarda bulunulmaktadır.

Rekonstrüktif Cerrahi: Rekonstrüktif cerrahi plastik cerrahinin temellerindendir. Rekonstrüksiyon, yaralanma veya tümör çıkarılması operasyonları sonrası oluşan doku eksikliklerinin hastanın kendi dokuları kullanılarak onarılmasıdır. Bu onarım cilt, kas, kıkırdak, kemik, sinir dokusu gibi farklı bileşenleri içerebilir. Yaralanma ve tümör cerrahisi dışında diyabetik ayak, bası yaraları ve damar hastalıklarına bağlı yaraların ve ayrıca yanığa bağlı şekil bozukluklarının onarımı rekonstrüksiyon prensipleri kapsamında yapılır. Rekonstrüksiyon için plastik cerrahi hemen her cerrahi branş ile farklı bölgelerin tedavisinde bir ekip halinde çalışabilmektedir.

Deri ve Yumuşak Doku Kanserleri: Cilt kanserleri bazal hücreli karsinom, skuamoz hücreli karsinom ve malign melanom başta olmak üzere her tür deri kanserinin tedavisi ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisi plastik cerrahiyi ilgilendirmektedir. Bu tedavi dahilinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve lenf nodu diseksiyonu işlemleri de yapılmaktadır.

El Cerrahisi: El yaralanmaları (tendon, damar, sinir kesileri, ampütasyon), sinir sıkışmaları, Dupuytren hastalığı, romatoid artrit cerrahisi, doğumsal anomalileri el cerrahisinin alanıdır. Plastik cerrahi tüm bu hastalık ve yaralanmaların tedavisinde aktif olarak rol almaktadır.

Maksillofasiyal Cerrahi: Plastik cerrahinin temel alanlarından biridir. Yaralanmalar sonrasında oluşan her türlü yüz kemikleri kırığı, cilt ve kemik defekti gibi doku kaybı olan yüz yaralanmaları, fasiyal sinir-yüz sinirinin kesileri ve doğumsal anomalileri, ortognatik cerrahi, çene eklemi hastalıkları, yüzün tüm bölgelerinin rekonstrüksüyonu maksillofasiyel cerrahinin ve dolayısıyla plastik cerrahinin alanıdır.

Doğumsal Anomaliler: Plastik cerrahide tedavisi yapılan çok sayıda doğumsal anomali vardır. Bunlar arasında dudak-damak yarıkları, doğumsal kafatası bozuklukları-kraniyosinositoz, doğumsal kulak yokluğu-mikrotia, doğumsal el bozuklukları (fazla parmak olması-polidaktili, parmakların yapışık olması sindaktili gibi), ürogenital anomaliler (hipospadias-peygamber sünneti) gibi operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Meme Cerrahisi: Meme cerrahisi, memenin doğumsal anomalilerinden, meme kanseri sonrası rekonstrüksüyona kadar geniş bir spektrumda plastik cerrahinin bir alanıdır. Meme büyütme, meme küçültme gibi memenin estetik cerrahi işlemleri yanında erkek hastalarda görülen jinekomasti denilen meme büyümesinin tedavisini de kapsamaktadır.

Yüz Estetik Cerrahisi: Rinoplasti, alt ve üst göz kapağı estetik işlemleri, kaş kaldırma, yüz ve boyun germe, yüze dolgu veya yağ enjeksiyonu, botulinum toksin ile kırışıklık tedavisi, yüz cildinin deri soyma veya lazer işlemleri ile yenilenmesi, sıkılaştırılması, kepçe kulak düzeltilmesi, saç nakli gibi oldukça geniş bir aralıkta yüz estetik cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Plastik cerrahi yıllar içerisinde kazanılan bütünleşik estetik bakışı ile hastaların hissettikleri yaşta görünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Gövde Estetik Cerrahisi: Gövdede yapılan estetik cerrahiler karın germe – abdominoplasti, kol germe-brakioplasti, uyluk germe, yağ alınması-liposuction gibi estetik işlemleri kapsamaktadır.

Plastik cerrahi vücudun farklı alanlarında çok sayıda operasyon yapabilme kapasitesi ile her hastaya özel bir tedavi yaklaşımı sunmaktadır. Plastik cerrahi vücutta belli bir bölgeye ait bir cerrahiden çok, geniş bir bakış açısına sahip, hastaya özel inovasyonlar geliştirilmesini sağlayan bir prensipler cerrahisidir.
 


Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı