Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Misyonumuz

Temel  plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ilgi alanlarına hakim nitelikte;

Her alanda karşılaşacağı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi hastasına ilk müdahaleyi yapabilecek, gerekli merkezlerle sevk ve idaresini yapabilecek nitelikte;

Deontolojik anlayışa sahip, etik kurallar ile meslektaşları ile iletişim ve bilgi alış verişi sağlayacak nitelikte;

Her koşulda bilimselliği ve araştırmacılığa açık olacak pratisyen hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ayrıca kliniğimizde tedavisi yapılan ve uygulanan tüm plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ameliyatlarını yapabilir nitelikte;

Araştırmacı, bilimsel ve etik kuralları uygulayabilir nitelikte;

Akademik görevleri üstlenebilecek nitelikte uzman doktorlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik

Toplum sağlığı için bilimsellik

Herkese eşit ve en iyi sağlık hizmeti verme

Akademik, etik ilkelere bağlı ve yeterli donanımlı bireyler yetiştirme

Araştırmacılık ve yenilikçilik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin