Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Uzmanlık öğrencisi eğitimi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitiminin amacı, bu eğitimi alan kişiye bağımsız bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak çalışmasını sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilginin kazandırılmasıdır. Beş yıllık eğitim döneminin sonunda, programı tamamlayan uzmanlık öğrencilerinin, tüm yaşlarda ve her cinsiyetten hastalarda travma, hastalık veya yaşlanma sonucu edinilen ya da doğumsal olarak ortaya çıkan deformitelerin düzeltilmesi, ayrıca normal vücut şeklinin iyileştirilmesi için gerekli tanısal, cerrahi ve medikal girişimleri ulusal ve uluslararası çağdaş standartlara uygun düzeyde yapmalarını sağlamak ve tüm bu alanlarda kendini geliştirme/yenileme becerisi kazandırmaktır. 

Uzmanlık öğrencisinin eğitimin sonunda akademik kariyer yapabilir, kamu kurumlarında uzman hekim olarak çalışabileceği gibi yönetici konumunda da kariyer yapabilir. Serbest hekim olarak çalışan uzmanlar isterlerse kendi Tıp Merkezini ya da hastanesini kurup orada yönetici pozisyonunda kariyer yapabilir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana dalı altına tanımlanmış olan yan dalların sınavına girerek kariyerine bu alanlarda da devam edebilir. Yurt içi veya dışında bu alanda ileri doktora programlarına devam edebilirler.

Uzmanlık öğrencileri eğitimleri süresince 1 ay Anatomi, 5 ay Genel Cerrahi ve 1 ay Anesteziyoloji Ve Reanimasyon,  Ortopedi Ve Travmatoloji, Çocuk Cerrahisi seçmeli olmak üzere toplam 7 ay rotasyon ile diğer bölümlerde eğitim alırlar.

Kliniğimizde akademisyen olarak bulunmuş ve halen bulunmakta olan hocalarımız ile günümüze kadar uzmanlık eğitimi almış olan doktorlar ve halen eğitim almakta olan doktorlar aşağıdaki gibidir.

 

Kliniğimizde akademisyen olarak bulunmuş ayrılmış olan hocalarımız 

Prof. Dr. Orhan Babuccu (1999-2012)

Prof. Dr. Mübin Hoşnuter (2000-2011)

Doç. Dr. Tahsin Görgülü (2013-2018)

Doç. Dr. Hakan Çinal (2019-2020)

 

Kliniğimizdeki mevcut akademisyenler 

Prof. Dr. Eksal Kargı (1999 - halen)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Acuner (2016 - halen)

 

Kliniğimizde uzmanlık eğitimi almış doktorlar 

Op. Dr. Berfu Babuccu (2006)

Op. Dr. Ahmet Işıkdemir (2007)

Op. Dr. Cem Payaslı (2008)

Op. Dr. Bülent Tekerekoğlu (2009)

Op. Dr. Adnan Aslan (2010)

Op. Dr. Sinan Kaya (2011)

Op. Dr. Ayhan Buz (2012)

Op. Dr. Mehmet Haşim Güner (2014)

Op. Dr. Ramazan Güler (2015)

Op. Dr. Abdülkerim Olğun (2015)

Op. Dr. Merve Torun Karadere (2020)

Op. Dr. Emrah Işıktekin (2021)

 

Kliniğimizde uzmanlık eğitimi almakta olan doktorlar 

Dr. Gizem Türk Akalın

Dr. Ahmet Sarma

Dr. Şükriye Beyza Genç

Dr. Gülce Eda Başer

Dr. Oğuzhan Durmuş

Dr. Onur Alp Karakaş

 

Tıp öğrencisi eğitimi 

Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde stajlarını pratik uygulama, ameliyatları izleme ve temel müdahale becerilerini kazanma eğitimi yanında müfredata uygun teorik bilgi ile de eğitim almaktadırlar. 

Bu programın amacı; plastik cerrahi hastasına genel yaklaşım ve sık gözlenen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dâhilindeki hastalıklarda toplumun değerlerini, özelliklerini, etik ve sağlık hukuku ile ilgili belirlenen bilgi, beceri ve profesyonellik özelliklerini kazanmalarını sağlamaktır. 

Tıp öğrenimi sırasında verilen teorik (T) ve pratik (P) dersler aşağıdaki gibidir.

Plastik Cerrahinin Temel İlkeleri (T)

Flepler ve Greftler (T)

Kronik Yaralar (T)

Yanıklar (T)

Yara İyileşmesi (T)

Pansuman Malzemeleri ve Yara Bakımı (T)

Derinin Benign ve Malign Tümörleri (T)

Derinin Vasküler Lezyonları (T)

Kraniofasiyal Bölge Anomalileri (T)

Dudak ve Damak Yarıkları (T)

Hipospadias ve Ürogenital Bölge Anomalileri (T)

Ürogenital Bölge Rekonstrüksiyonu (T)

Meme Rekonstrüksiyonu (T)

Üst Ekstremite Yaralanmaları (T)

Estetik Cerrahi (T)

Maksillofasiyal Yaralanmalara Yaklaşım (T)

Lenfödem (T)

Cerrahi sütür teknikleri (P)

Modern pansuman (P)

Cerrahi Müdahale (aktif katılım pratiği) (P)

Vaka tartışması (Hasta başı vizit) (P)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin