Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2001 yılının Mart ayında kurucu anabilim dalı başkanı Prof Dr Meltem Tor tarafından kurulmuştur.
Kuruluşundan bugüne kadar kliniğimizin misyonlarını hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve girişimsel becerileri kazandırmak, Zonguldak’ta kömür madenciliğinin önemli bir iş kolu olması nedeni ile kömür tozu maruziyetine bağlı mesleki akciğer hastalıklarının ve ciddi hava kirliliği nedeni ile tıkayıcı hava yolu hastalıklarının, akciğer kanseri ve solunum yetmezliğinin bölgemizde daha sık görülmesi nedeni ile bu hastalıkların tanı, tedavi ve takiplerinin bilimsel standartlara uygun yapılması olarak belirlemiştir.
2000-2001 öğretim yılında tıp fakültesi öğrenci alımına başlamış, öğrencisi başka bir fakültede eğitime başlamayan bir fakülte olarak ilk mezunlarını 2006-2007 öğretim yılında vermiştir. 2001 yılında ilk uzmanlık öğrencilerini alan anabilim dalımız, 2005-2010 yılları arasında Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesinin kuruculuğunu ve iki dönem başkanlığını üstlenerek bölgemizde aktif olarak uzmanlık derneği faaliyetlerini organize etmiş ve Batı Karadeniz bölgesinde görev yapan birçok hekimin mesleki bilgilerinin güncellenmesine ve bölge halkının solunum hastalıkları konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmuştur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin