Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve invaziv girişim becerilerini kazandırmak olmuştur. Klinik çalışmalar yanında deneysel çalışmalar da planlanmıştır. İlk kurulumunda kısıtlı öğretim üyesi ve kısıtlı imkanlarla hizmet veren bölümümüz 2011 yılı itibarıyle 5 öğretim üyesi, 3 asistan, 22 yatak kapasitesi, koroner anjiyografi ünitesi ve diğer kardiyoloji laboratuvarları ile yüksek kaliteli hizmet veren bir departman haline gelmiştir.
Altyapı-kapasite: Hastanemizde Kardiyoloji Anabilim Dalının kullanımına ait 8 koroner yoğun bakım ve 14 adet servis yatak kapasitesi bulunmaktadır. Kliniğimizde modern tıbbın gerektirdiği tüm teknik donanımları aracılığı ile her türlü kardiyak acil girişim, yaşamsal destek (mekanik ventilasyon) gerçekleştirilmektedir. Hastalar KYB ünitesinde telemetri ile izlenip, istendiğinde skopi ya da yatakbaşı olarak her türlü kateterizasyon, intraaortik balon pompası, geçici kalp pili, transözefageal ekokardiyografi uygulanabilmektedir. Anjiografi ünitesinde tüm hemodinamik ölçümlerle, koroner ve periferik anjiografi tetkikleri yanında, sağ kalp kateterizasyonu, balon anjioplasti-stent, mitral balon valvuloplasti, kalıcı kalp pili uygulamaları yapılabilmektedir. Ayaktan hastalara yönelik 2 adet egzersiz stres testi,1’i koroner yoğun bakımda bulunmak üzere 3 adet ekokardiyografi cihazı bulunmaktadır. Ekokardiyografi cihazının transözofageal ekokardiyografi ve dobutamin stres ekokardiyografi özelliği bulunmaktadır. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra egzersiz stres testi, 24 saatlik tansiyon ve ritm monitorizasyonu, transtorasik ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi ve transözofageal ekokardiyografi işlemleri uygulanmaktadır. 2010 yılında polikliniğimizde 19211 hastaya hizmet verilmiş, 8018 ekokardiyografi işlemi, 47 kontrast ekokardiyografi işlemi, 68 transözofageal ekokardiyografi, 2031 egzersiz stres testi, 2561 koroner anjiyografik işlem, 33 kalıcı pil implantasyonu yapılmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin