Kardiyoloji Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tıp öğrencisi eğitimi

Dönem III’te 17 saat teorik, 4 saat pratik dersi, Dönem IV’te ise 25 saat teorik, 24 saat de uygulama şeklinde Türkçe kardiyoloji dönem dersi verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin hasta başı vizitlerine katılımı sağlanmakta, hasta izlemleri şeklinde klinik uygulama eğitimleri verilmektedir.

Tıp öğrenimi sırasında verilen dersler

Teorik dersler

1. Sistemik arteryel hipertansiyon
2. Aterosklerotik risk faktörleri ve metabolik sendrom
3. Koroner arter hastalığı-kronik iskemik kalp hastalığı
4. Akut koroner sendromlar
5. Kardiyomiyopatiler
6. Senkop-presenkop-ani kardiyak ölüm
ve kardiyopulmoner resisütasyon
7. Noninvaziv-invaziv kardiyolojik tanı yöntemleri
8. Pulmoner HT-kronik cor pulmonalepulmoner embolizm
9. Kalp kapak hastalıkları
10. İnfektif endokardit
11. Perikard hastalıkları
12. Kalp yetersizliği
13. Kalp tümörleri
14. Gebelik ve kalp
15. Kalp hastalarında kalp dışı cerrahi
16. Kardiyak ritm ileti bozuklukları
17. Kalp pilleri
18. Aort hastalıkları
19. Erişkinde konjenital kalp hastalıkları
20. Elektrokardiyografi
21. Kardiyak aciller
22. Girişimsel kardiyoloji, koroner anjiyografi, PTCA
23. Semptomatoloji ve anamnez alınması
24. KVS muayenesi

Pratik dersler
1. Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım
2. Nefes darlığı ile gelen hastaya yaklaşım
3. EKG çekilmesi ve okunması
4. EKG prensipleri ve örnekleri
5. Periferik arter ve ven muayenesi
6. Teleradyogram değerlendirilmesi
ve değişik kalp hastalıklarında radyoloji
7. Kardiyoversiyon ve defibrilasyon uygulanması
8. Kardiyojenik şoktaki hastanın izlenmesi
9. Perikardiyosentez endikasyonları ve uygulanması
10. Normal ve patolojik kalp sesleri-(simülatör eşliğinde)
11. Hemodinamik inceleme

Bölümümüze daha önce hizmet etmiş öğretim üyelerimiz
Prof. Dr. Mehmet Bilge (2002-2003)
Prof. Dr. Metin Gürsüer (2001-2006)
Dr.Öğr.Üy. Ali Özeren (2000-2003)
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım (2006-2010)
Dr.Öğr.Üy. Hakan Göçer (2005)
Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN (2005-2012)

Uzmanlık eğitimini Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapan doktorlarımız

 • Uzman Dr. Aydın DURSUN
 • Uzman Dr. Rale DAVUTOĞLU
 • Uzman Dr. Fatih ÇAM
 • Uzman Dr. Tolga ONUK
 • Uzman Dr. Alper GÜNGÖRDÜK
 • Uzman Dr. Ezgi KALAYCIOĞLU
 • Uzman Dr. Hediye MADAK BİLİCİ
 • Uzman Dr. Erkan DEMİRCİ
 • Uzman Dr. Mehmet Ali ÇETİNER
 • Uzman Dr. Oğuzhan ÇELİK
 • Uzman Dr Burhan ÇABUK
 • Uzman Dr. Naile ERİŞ GÜDÜL
 • Uzman Dr. Emrah KÜÇÜK
 • Uzman Dr  Cem ÇİL
 • Uzman. Dr. A. Orhan DEMİRTAŞ
 • Uzman Dr. Nesimi YAVUZ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin