Kardiyoloji Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Özgörevimiz (misyonumuz): 
Kardiyoloji alanında çağdaş ve güncel bilgiler ışığında bilgili öğrenciler, donanımlı uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik araştırmaların yürütülmesi. Hasta haklarını da gözeterek kardiyoloji alanında güncel tüm invaziv-noninvaziv işlemlerin başarı ile uygulanarak toplumun yararına sunmak.
Özniyetimiz (vizyonumuz): Kardiyoloji alanında ulusal ve uluslarası düzeyde eğitimin verildiği, akademik araştırmaların yürütüldüğü, tanınan ve tercih edilen bölüm olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin