Öğrenciler İçin Kurallar

Sınav Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİLERİNİN UYMASI GEREKEN SINAV KURALLARI

 1. Sınava katılan her öğrenci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından verilen öğrenci kimlik belgesini ve gerektiğinde sorulacak olan fotoğraflı özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında bulundurmakla yükümlüdür. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç sınavdan 15 dakika önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. Sınav salonuna sınav saatinden en geç 15 dk. sonra gelen öğrenciler sınava alınabilecektir.
 3. Öğrencilerin sınav salonuna kalem, silgi, kalem traş ve su haricinde herhangi bir eşya ile girmeleri yasaktır. Öğrenciler sınava girerken bunun dışındaki tüm eşyalarını kendilerine tahsis edilmiş olan öğrenci dolaplarına bırakacaklardır. Sınav, bu kurallar tam olarak uygulanmadan başlamayacaktır ve gecikmelerden öğrenciler sorumlu tutulacaktır.
 4. Öğrenciler, sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak ve gerektiğinde yerlerini değiştirme yetkisi sınav görevlilerine aittir.
 5. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. 
 6. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, öğrenciler sınavın ilk 15 ve son 5 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav süresince öğrencilerin tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan bir öğrenci tekrar içeriye alınmayacaktır.
 7. Sınava girecek öğrencilerin sınav salonlarına çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, video kamera, cep telefonu, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazların yanı sıra kâğıt, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi ve benzeri araçları getirmeleri yasaktır.
 8. Öğrencilerin cevap kâğıdında ilgili alanları doldurması gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem kullanılacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Verilen soru kitapçığının türü cevap kâğıdındaki ilgili alan doldurularak işaretlenecektir.
 9. Soru kitapçığı alınır alınmaz, sayfalarının eksik olup olmadığı, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Eksik sayfalı ya da basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için Salon Başkanına başvurulacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce, verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere ad, soyad, öğrenci numarası yazılacak ve imzalanacaktır. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp, bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.
 10. Öğrencilerin cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazmaları ve işaretlemeleri gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınav kağıtlarının değerlendirilmesi yapılamayacaktır. Öğrenci tarafından yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde bu durum Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. Bu yüzden öğrencilerin bu konuya önem vermeleri gerekmektedir.
 11. Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşması, kopya çekmesi veya çekilmesine yardımcı olması, salondaki görevlilere soru sorması, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri şeyler alıp vermesi, sınav salonunda tütün ürünleri içmesi, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve sınav düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunması yasaktır.
 12. Görevliler, kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir. Öğrencilerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
 13. Öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav gözetmenleri kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenciyi uyarma hakkına sahiptir. Sınav görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, kusurları ve soruşturulması gereği Salon Sınav Tutanağına açık olarak yazılacaktır.
 14. Sınavda kopya çeken, çektiren veya kopya teşebbüsünde bulunan veya sınava hile karıştıran öğrenciye sıfır not verilecek ve bu öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılacaktır. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve soruşturma yapılacaktır. Yaptıkları yönetmeliğe aykırı davranış tutanakta belirtilecek ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin kuralları kapsamında işlem yapılacaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin