Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2000-2001 öğretim yılında eğitim hizmetine başlamıştır.  Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar hizmetleri 23.10.2000 tarihinden bu yana verilmektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, kuruluşunu takiben öncelikli olarak çalışmalarını Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın kurulması, organizasyonu ve tanısal test ve sistemlerin etkin ve güvenilir hale getirilmesi üzerinde odaklamıştır. Bu çerçevede, bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji, viroloji bilim dalları ile ilgili olan laboratuvar organizasyonları yapılarak kültür, mikroskopi, seroloji ve moleküler tanı testleri kurularak standardize edilmiş ve istikrarlı şekilde çalışır hale getirilmiştir.

Anabilim Dalımızın eğitim amacı, tıp fakültesi mezunu olan uzmanlık öğrencilerine, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı kapsamında, çağdaş teorik bilgiler ve modern laboratuvar becerilerinin kazandırılmasıdır. Tıp Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı kapsamına uygun olarak tıp fakültesi lisans eğitimi sürdürülmekte, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans eğitim programı yürütülmektedir. Anabilim Dalımız tarafından, sürekli mesleki gelişim kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline düzenli olarak hizmet içi eğitimi uygulanmaktadır.

Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde sorumluluk almaktadır. Ayrıca Hastane Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yetiştirme Programı’nda eğitici olarak bulunmaktadırlar.


Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı