Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit  Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 • Gözlemsel ilaç dışı çalışmalar,
 • Anket çalışmaları,
 • Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları,
 • Kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırmaları,
 • Hücre veya doku kültürü çalışmaları,
 • Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlanmaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar,
 • Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,
 • Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,
 • Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
 • Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve
 • Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni gerekmeyen, girişimsel olmayan araştırmalar için de bilimsel ve etik yönden görüş bildirmektedir.

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz bu çalışmaları, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen yönergemize (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/148782)  göre değerlendirmektedir.

Araştırmacılar bu yönerge doğrultusunda gerekli belgeleri doldurmalıdırlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin