Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalımız 2001 yılında faaliyete geçmiş olup her branştan cerrahi hastanın güvenle ameliyat olabilmesi için gerekli tüm genel anestezi, rejyonal anestezi, sedo-analjezi, monitörize anestezi bakım teknikleri ve III. düzey yoğun bakım hizmetleri bölümümüzde uygulanmaktadır. 2001-2004 yıllarında Doç.Dr. Hanife Altunkaya, 2004-2013 yıllarında Prof.Dr. Işıl Özkoçak Turan Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren bu görevi Prof.Dr. Hilal Ayoğlu sürdürmektedir. Kliniğimiz yedi öğretim üyesi,  20 araştırma görevlisi (asistan doktor) ve 30 tekniker-teknisyen, 31 hemşire, 26 personel,1 sekreter ile hizmetlerini sürdürmektedir. Hastanemizin farklı lokasyonlarında 11 farklı cerrahi branşta, toplam 13 ameliyathane odası, 10 yataklı Anesteziyoloji ve Reanimasyon-Yoğun Bakım Ünitesi ve ayrıca diğer genel yoğun bakım ünitelerinde Anestezi-Ağrı Polikliniği’nde ve ameliyathane dışı ünitelerde (Radyoloji, Gastroenteroloji, Kardiyoloji, Psikiyatri, Radyasyon Onkolojisi) eğitim, tanı ve tedavi hizmetlerine devam edilmektedir. Anabilim Dalı’mızda ameliyathanelerdeki her türlü anestezi girişimi (Nöroanestezi, Uyanık Kraniotomi, Obezite Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahiler, Neonatal Cerrahiler, Kanser Cerrahileri, Göğüs Cerrahisi vb. özellikli cerrahiler) yanı sıra çeşitli ağrı tedavisi yöntemleri, ağrısız doğum, port kateter uygulamaları, invaziv girişimler (santral kateterizasyon, perkutan trakeostomi, ultrasound eşliğinde rejyonal blok-kateter uygulamaları vb.), akupunktur, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ve yoğun bakım hastalarının takip ve tedavileri de modern yöntemler ile özenle yapılmaktadır. Günümüze kadar anabilim dalımızda ellinin üzerinde uluslararası ve yüzün üzerinde ulusal yayın yapılmıştır. Ayrıca kliniğimiz öğretim üyelerinin katkılarıyla kitap yazarlıkları, çevirileri, bölüm yazarlıkları mevcuttur. Anabilim Dalımızda tüm cerrahi dallarda yılda ortalama 30.000 ameliyat genel-rejyonal anestezi altında yapılmakta, yaklaşık 1000 hastaya da ameliyathane dışında (Elektrokonvülsif tedavi, Onkoloji, Anjiyografi, Endoskopi, Radyoloji üniteleri vb.) anestezi uygulanmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalımız günümüze kadar 33 uzman doktor yetişmesini sağlamıştır. Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitiminde dönem 5 öğrencilerinin staj yaptığı bir klinik olup, diş hekimliği, anestezi teknikerliği, hemşirelik öğrencilerinin ve diğer branşlardaki rotasyonel uzmanlık öğrencilerinin yetiştirilmesine hizmet etmekte, Zonguldak ili ve çevresinde sosyal sorumluluk projelerinde ve gönüllü halk eğitimlerinde görev almaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin