Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Öz niyetimiz (Vizyonumuz):

Gelişmiş, çağdaş eğitim, araştırma ve yenilikçi sağlık hizmeti sunum ortamına sahip olarak, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, dünya standartlarında ve en iyi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği olmaktır.
 

Temel Değer ve Prensiplerimiz:

Hasta ve çalışan güvenliği, kaliteli hizmet anlayışı

Bilimsellik, evrensellik

Çalışkanlık, çağdaşlık

Hekimlik temel değerlerini gözetmek

Akademik etik ilkeleri gözetmek

Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek.

Öz görevimiz (Misyonumuz): Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, güvenilen ve tercih edilen bir klinik olarak etik ilkelere bağlı “Önce hasta, önce bilim’’ ilkesiyle yüksek donanımlı hekim, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman doktorlarını, anestezi teknikerlerini yetiştirmek, güncel tedavileri uygularken, hasta güvenliğine ve kaliteye öncelik veren anlayışla hizmet sunmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda nitelik ve nicelik olarak başarılı akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin