Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Dermatoloji deri, saç, tırnaklar, mukozalar ve ilgili diğer vücut bölümleri ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Dermatolojinin; dermatolojik cerrahi, immünodermatoloji, dermatoalerji, pediatrik dermatoloji, kozmetik dermatoloji ve dermatoonkoloji olmak üzere alt birimleri vardır. Dermatolog deri, saç ve tırnak hastalıklarına aldığı özel eğitim sayesinde tanı koyan ve tedavi eden hekimdir. Deri kanserlerine, kistlere ve derinin diğer iyi huylu tümörlerine tanı koyar ve cerrahi olarak çıkarabilir. Ek olarak, dermatolog LASER, botulinum toksin ve kollajen dolgu uygulaması gibi estetik müdahaleleri de yapmaktadır.

Dermatoloji Anabilim Dalı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ekim 2000 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Zamanla fiziksel alt yapı ve eğitim kadrosu açısından güçlenmiştir.

Bölümümüzde uygulanan işlemler

Dermatolojik muayene
Foto(kemo)terapi (UVA, dar band UVB tedavisi)
Lokal fototerapi
Elektrocerrahi (seboreik keratoz, siğiller, telanjiektaziler, akrokordon gibi lezyonların minor cerrahi eksizyonunda)
Kriyoterapi (derinin -196°C lik sıvı nitrojen ile dondurulmasıdır. Siğil, seboreik ve aktinik keratoz, venöz göllenme, bowen hastalığı ve yüzeyel bazal hücreli karsinoma vb. lezyonların tedavisinde yararlıdır)
Wood lambası muayenesi
Mantar arama
İntralezyonel enjeksiyon
Prick test
Patch (yama) testi
Provokasyon testleri (oral-parenteral)
Minör dermatolojik cerrahi işlemler (Her çeşit deri biyopsisi, küçük benlerin alınması, kistlerin çıkartılması, akne tedavisi, tırnak cerrahisi [özellikle tırnak batması], deri tümörlerin çıkarılması ve diğer cerrahi işlemler)
Kozmetik uygulamalar (peeling, botox ve kollajen dolgu uygulamaları)
Dermoskopi (iyi veya kötü huylu nevülerin [benlerin] takibinde)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin