Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Özniyetimiz (Vizyonumuz)

Dermatoloji alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde kendine yer edinmeyi, tıp fakültemizin mezuniyet öncesi ve Dermatoloji uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki konumunu geliştirerek daha iyi ve daha ileri konuma ulaştırmayı hedefler.

Temel Değerler
Bilimsel doğruluk, evrensellik
Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık
Çalışkanlık, çağdaşlık
Kurum ve toplum yararını gözetmek
Araştırıcılık ve yenilikçik

Özgörevimiz (Misyonumuz)
Uluslar arası standartlarda bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve etik kurallara bağlı dermatologlar yetiştirmek
Yüksek kalitede sağlık hizmeti vermek
Araştırmacı, çalışkan ve azimli bilim adamları ve uzman yetiştirmek

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin