Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Başvurular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Araştırmacıların/Destekleyicinin, Kurulumuza yapacakları başvurularda sorun yaşamamaları için; Bu sayfa aracılığıyla ulaşacakları başvuru dosyası için istenilen belgeleri doldurduktan sonra, hem 3 (üç) nüsha ıslak imzalı, hem de CD’ye kaydedilmiş olarak hazırladıkları dosyaları Etik Kurul Sekreterliğine sunmaları gerekmektedir. Başvuru kabul tarihi toplantı tarihinden en az beş (5) iş günü öncesine kadar olup, bu süre içinde teslim edilen başvurular gündeme alınacaktır. Eksikleri olan dosyalar eksikleri tamamlandıktan sonra bir sonraki gündeme alınacaktır.

Başvuru sırasında istenen belgeler;

  1. a) Dilekçe (Sorumlu araştırmacı tarafından düzenlenecek)

b) Çalışmanın akademik amaçlı /uzmanlık tezi / yüksek lisans tezi olduğunu bildiren bilim dalı/ anabilim dalı / kurum yetkilisi tarafından hazırlanmış imzalı dilekçe,

  1. c) Başvuru Formu

ç) Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Anket Araştırmaları İçinHasta - Hasta Yakını İçin / Sağlıklı Kontrol Grubu İçin (Retrospektif çalışmalar için Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formuna gerek yoktur),

  1. d) Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname
  2. e) Araştırma bir anket çalışması ise anket formunun bir örneği,
  3. f) Sorumlu araştırmacının özgeçmişi

g)Bütçe Formu

ğ) İKU taahhütnamesi

h) Helsinki Bildirgesi

ı) Makaleler (Araştırma ile ilgili 3 makale)

i) Araştırma Bütçe Formu