Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Hastalık (pathos) bilimi (logos) anlamına gelen Patoloji hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişiklikler ile ilgilenir. Hücre, doku ve organları, vücudu (otopsi) ve vücut sıvılarını morfolojik, immünolojik, kimyasal ve moleküler yöntemler ile inceleyerek hastalıkları tanımlamaya çalışır.

Patoloji laboratuvarlarımızda; tanısal amaçla ve tedaviye yönelik olarak diğer anabilim dalları ve kliniklerden, yanı sıra çeşitli hastaneler ve sağlık kurumlarından gönderilen sitoloji, biyopsi ve ameliyat materyalleri ve konsültasyonlar incelenmektedir. Konvansiyonel incelemelerin yanında histokimya, immünohistokimya, immünfloresans ve moleküler patoloji çalışmaları da yoğun olarak uygulanmaktadır. Ameliyatların yapılması sırasında acil tanı verilmesi gerektiğinde dondurulmuş kesi (“frozen section”) yöntemi olağan uygulamalarımızdandır.

2016 yılında hastalara ait 19.000 biyopsi ve sitoloji materyali (konvansiyonel+sıvı bazlı) incelenmiştir. Ayrıca 27600 adet immünohistokimya, immünfloresans ve histokimya, 2500 adet moleküler test, 700 adet dondurulmuş kesi uygulaması yapılmış; 400 adet konsültasyon materyali değerlendirilmiştir.

Eğitim: Tıp fakültesi öğrencileri 6 (altı) yıl süren eğitimlerinde ikinci ve üçüncü yıllarda Patoloji eğitimi almaktadır. Dönem II’de 14’i teorik, 6’sı pratik uygulama olmak üzere toplam 20 saat; Dönem III’de ise 122’si teorik, 48’i pratik olmak üzere toplam 170 saat ders verilmektedir.

Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Fizyoterapi lisans ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Patoloji Teknikerliği, Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği ön lisans programlarında da Patoloji dersleri verilmektedir.

Tıbbi Patoloji alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 4 (dört) yıldır. Uzmanlık eğitimi sürecinde; araştırma görevlileri önce materyallerin tespit, takip, kesit ve boyama işlemlerini, dondurulmuş kesi çalışmalarını gözlemler ve makroskopi çalışmalarına katılırlar. Daha sonra biyopsi ve sitoloji materyallerinin olağan değerlendirme programına alınırlar. İleri laboratuvar tekniklerine yatkınlıkları doğrultusunda histokimya, immünohistokimya ve moleküler patoloji uygulamalarına katılırlar. Patoloji araştırma görevlileri ayrıca makale, seminer ve olgu sunum toplantılarına; çeşitli anabilim dalları ile yapılan ortak klinikopatolojik toplantılar yanında bilimsel yayım çalışmalarına da aktif olarak katılırlar. Tıpta Uzmanlık Eğitimi kapsamında çeşitli cerrahi branşlardan araştırma görevlileri de rotasyon programları doğrultusunda, en az bir ay olmak üzere anabilim dalımızda görevlendirilirler.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin