Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tıp fakültesi öğrencileri bir yıl süren zorunlu İngilizce hazırlık sonrasında 6 (altı) yıl süren eğitimlerinde ikinci ve üçüncü yıllarda Patoloji eğitimi almaktadır. Dönem II’de 18’i teorik, 6’sı pratik uygulama olmak üzere toplam 24 saat;  Dönem III’de ise 121’i teorik, 42’si pratik olmak üzere toplam 163 saat ders verilmektedir.
Ayrıca Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik lisans ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği önlisans programlarında da Patoloji dersleri verilmektedir.
Tıbbi Patoloji alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 4 (dört) yıldır. Uzmanlık eğitimi sürecinde; araştırma  görevlileri önce materyallerin tespit, takip, kesit ve boyama işlemlerini, dondurulmuş kesi çalışmalarını gözlemler ve makroskopi çalışmalarına katılır. Daha sonra biyopsi ve sitoloji materyallerinin olağan değerlendirme programına alınırlar. İleri laboratuvar tekniklerine yatkınlıkları doğrultusunda histokimya v.b. uygulamalara katılırlar. Patoloji araştırma görevlileri ayrıca makale, seminer ve olgu sunum toplantılarına; çeşitli anabilim dalları ile yapılan ortak klinikopatolojik toplantılar yanında bilimsel yayım çalışmalarına da aktif olarak katılırlar.
Dersler:
Tıp Fakültesi Dönem II
I. Hastalıkların Biyolojik Temeli-I Ders Kurulu
Patolojiye giriş ve Patoloji laboratuvarı: Teknik ve fonksiyonlar
Hücre zedelenmesi: Genel mekanizmalar
Hücresel adaptasyon bozuklukları; atrofi, hipertrofi, hiperplazi, metaplazi ve displazi
Hücre içi birikimler
Apoptoz ve Nekroz
Genetik bozuklukların patolojisi
İltihap tanımı tipleri ve belirtileri
Akut iltihap: vasküler ve hücresel reaksiyonlar ve mediatörler
Rejenerasyon ve reperasyon
Sıvı-elektrolit ve kan dolaşım bozuklukları
Kronik iltihap
Tıp Fakültesi Dönem III
I. Hastalıkların Biyolojik Temeli-II: Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Ders Kurulu
Patolojiye giriş
Neoplazinin tanımı ve sınıflandırılması
Neoplazide etiyoloji
Benign ve malign neoplazmların özellikleri
Neoplazide yayılma ve metastaz
Epitelyal tümörler
Mezenkimal tümörler
Santral sinir sistemi tümörleri
Teratom ve benzeri tümörler
Kemik iliği patolojisi
Plazma hücre diskrazileri
Lenfoid sistem patolojisi
Dalak ve timus patolojisi
İmmünopatoloji
Patoloji ve sitolojide moleküler yöntemler
Radyasyon zedelenmesinin patolojisi
Kanserin moleküler temelleri
II. Hastalıkların Biyolojik Temeli-III: İnfeksiyon Ders Kurulu
İnfeksiyon hastalıklarının patolojisine giriş ve bakteri infeksiyonları patolojisi
Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi: Tüberküloz, lepra ve sifilis
Amiloidoz
Fungal, parazitik ve viral infeksiyonların patolojisi
III. Gastrointestinal Sistem Ders Kurulu
Ağız ve çevre dokuları patolojisi
Özefagus patolojisi
Mide patolojisi
Mide neoplazmları patolojisi
Malabsorbsiyon patolojisi
İncebarsak patolojisi
Kalınbarsak patolojisi
İltihabi barsak hastalıklarının patolojisi
İnce ve kalın barsak neoplazmları patolojisi
Karaciğer patolojisi I
Karaciğer patolojisi II (Hepatit I)
Karaciğer patolojisi III ( Hepatit II )
Karaciğer patolojisi IV (Siroz )
Pankreas patolojisi
Karaciğer neoplazmları patolojisi
Safra kesesi patolojisi
IV. Dolaşım-Solunum Sistemi Ders Kurulu
Üst solunum yolu tümörleri patolojisi
Ateroskleroz patolojisi
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları patolojisi
Hipertansiyon kalp hipertrofisi ve dilatasyonu
Obstrüktif akciğer hastalıkları patolojisi
Solunum yolu infeksiyonlarının ve pnömonilerin patolojisi
Solunum sistemi sitolojisi
Akciğer dolaşım bozuklukları
İnfektif endokardit patolojisi
İskemik kalp hastalıkları patolojisi
Perikardit, myokardit ve kalp tümörleri patolojisi
Romatizmal kalp hastalıkları patolojisi
Restriktif akciğer hastalıkları
Akciğer tümörlerinin patolojisi
Plevra ve mediasten tümörlerinin patolojisi
Venöz hastalıkların patolojisi
V.Endokrin Sistem Ders Kurulu
Endokrin sisteme giriş, Hipofiz ve sellar bölge hastalıkları patolojisi
Tiroid hastalıkları patolojisi
Paratiroid hastalıkları patolojisi ve MEN
Adrenal gland hastalıkları patolojisi
Endokrin pankreas hastalıkları ve diabetes mellitus organ değişiklikleri patolojisi
VI. Ürogenital Sistem Ders Kurulu
Böbreğin konjenital malformasyonları
Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi
Glomerüler hastalıkların patolojisi
Böbreğin tubuler hastalıklarının patolojisi
Böbreğin interstisiyel hastalıklarının patolojisi
Böbreğin vasküler hastalıklarının patolojisi
Üriner sistem tümörleri patolojisi
Prostat Patolojisi
Testis tümörleri patolojisi
Vulva ve vajen hastalıkları patolojisi
Jinekolojik sitoloji
Uterus hastalıkları patolojisi
Over neoplazileri patolojisi
Trofoblastik hastalıkların patolojisi
Meme hastalıkları patolojisi
VII. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ders Kurulu
Santral Sinir Sisteminin temel hücresel reaksiyonları
Santral Sinir Sisteminin travmatik hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin dolaşım bozuklukları ve vasküler hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin infeksiyöz ve iltihabi hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin dejeneratif hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin myelin hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin herediter tümör sendromları
Santral Sinir Sistemi tümörleri patolojisi
Santral Sinir Sisteminin toksik ve metabolik hastalıkları patolojisi
Göz hastalıkları patolojisi
Kas hastalıkları patolojisi
VIII. Kas ve İskelet Sistemi Ders Kurulu
Periferik sinir sistemi hastalıkları patolojisi
Artritlerin patolojisi
Yumuşak doku tümörleri
Kemik tümörleri
Kırık iyileşmesi ve infeksiyonları
Dermatopatoloji
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin