Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Vizyon:
 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, yakın çevremizde ve Batı Karadeniz bölgesinde tanısal patoloji hizmetlerinde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Tıbbi Patoloji alanında Tıp Fakültemizin mezuniyet öncesi ve Patoloji uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki gözde konumunu geliştirerek daima daha iyi ve daha ileri konuma ulaşmayı hedefler. Karadeniz’e komşuluğu bulunan illerdeki Tıp Fakültelerinin Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları ile görev, proje ve ekipman paylaşımını gözetir. Batı Karadeniz yüksek öğretim merkezleri yanı sıra, ulusal ve uluslar arası ölçekte Patoloji disiplininde gerçekleştirilmesi hedeflenen projelerde gerektiğinde başı çekerek sinerji oluşturulmasına katkıda bulunmak ister. Ulusal ve uluslararası bilgi birikimine yayım ve bildiri yoluyla seçkin katkılarda bulunmak amaçları arasındadır.
Temel Değerler:
 • Bilimsellik, evrensellik
 • Çalışkanlık, çağdaşlık
 • Hekimlik temel değerlerini gözetmek
 • Akademik etik ilkeleri gözetmek
 • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 • Patoloji eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek
Misyon: Öğrencilerin hastalıkların oluşum mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Hekimlik uygulamalarında başarıyı getirecek olan temel bilgi ve kavrama becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin izlenmesinde ve uygulanmasında en yeni teknik olanakları kullanarak kendisine ve bilgisine güvenen, uygar, mesleğinde yeterli ve yetenekli Tıbbi Patoloji uzmanlarının yetiştirilmesidir.
Eğitim Amaçları:
 • Hekimlik uygulamalarında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip,
 • Kendine ve bilgisine güvenen, uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli,
 • Çağdaş yöntemler eşliğinde ve en yeni teknik olanakları kullanan,
 • Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,
 • Bilimsel yayımlarla ulusal ve uluslar arası bilgi birikimine katkıda bulunan,
 • İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,
 • Sosyal ve kültürel konularda da aktif hekimlerin ve Patoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin