Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında poliklinik hizmeti vermeye başlamış, 2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Günümüzde Genel Cerrahi Anabilim Dalının kullanımına ait servis 34 yatak kapasitesine sahip olup yanında ileri yaşamsal destek olanaklarına erişkin için Yoğun Bakım Üniteside mevcuttur. Servisimizin doluluk oranı % 100’e yakındır. Yılda yaklaşık 1500 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde, meme ve endokrin cerrahisi, karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi, özefagus, mide ve duodenum cerrahisi, ince barsaklar, kolon, rektum ve anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi ve obezite cerrahisi yapılmaktadır. İleri cerrahi teknik donanım ve bilgi, beceri gerektiren laparoskopik ameliyatlar da bölümümüzde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı birimlerden, Ultrasonografi Ünitesinde, meme ve tiroid ultrasonografisi, ultrasonografi eşliğinde meme ve tiroid biyopsisi, hepatobiliyer ultrasonografi, endoanal ve endorektal ultrasonografi işlemleri ve ayrıca ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler yapılabilmektedir. Anabilim Dalımız Endoskopi ünitesinde cerrahi problemi olan hastalara tanısal ve tedavi edici özefagus, mide ve duodenum endoskopisi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi, mukozal rezeksiyon, Perkutan Gastrostomi, Bant ligasyon gibi işlemler yapılmaktadır. Stoma Bakımı Ünitesinde hastanemizde veya dış merkezlerde ameliyat olan ostomili hastalara bakım ve eğitim verilmektedir. Gastrointestinal Motilite Laboratuvarında, özefagus-mide 24 saat ph monitorizasyon, özefagus ve anal manometri işlemleri yapılmaktadır.