Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Özniyetimiz (Vizyonumuz)

Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz topluma en ayrıcalıklı sağlık hizmetini ulaştırmak, bizlere güvenerek sağlıklarını emanet eden hastalarımıza en etkili ve güncel tedavileri uygulamak, bu vizyon doğrultusunda hekim ve genel cerrahi uzman adayları yetiştirmektir.

Temel Değerlerimiz

Hastalarımıza karşı sözümüzle ve davranışlarımızla dürüst olmak…

Hastalarımızı ayırt etmeden özveriyle, saygıyla ve nezaketle tedavi etmek…

Hastalarımıza ve aile üyelerine, duyarlılıkla ve empatiyle yaklaşmak…

Her türlü koşul altında, vizyonumuza ve temel değerlerimize bağlı kalarak mesleğini icra edecek hekimler yetiştirmek.

Genel Cerrahi alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendimizi geliştirmek ve bu kazanımlarımızı hekim ve uzman adaylarıına aktarmak.

Genel Cerrahi alanında etkili araştırmalar yaparak bilim dünyasına katkıda bulunmak.

Özgörevimiz (Misyonumuz)

Önce hasta; ilkesi ile çalışmak.

En iyi hizmet ve bakımla hastalarımızın ve ailelerinin hayatında değişiklikler yaratmak.

Araştırmalar yaparak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek uyguladığımız tedavilerden elde ettiğimiz sonuçları mükemmele ulaştırmak.

Üniversite Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak misyonumuzu sürdürmek.

Verdiğimiz eğitim ile hekim adaylarının Temel Genel Cerrahi Bilgilerini ve Uygulamalarını doğru bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak.

Gelecekte her türlü, kademede görev yapabilecek Genel Cerrahi Uzmanları yetiştirmek.

Ulusal ve Uluslararası anlamda saygın bir Genel Cerrahi Kliniği olmak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin