Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Vizyonumuz:

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

  • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
  • Toplum yararını gözetmek
  • Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık
  • Araştırıcılık ve yenilikçilik

Misyonumuz:

Çağdaş, donanımlı, yeniliklere açık, tıp etiğini benimseyen, çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve iletişim becerisine sahip, üstün nitelikli hekim, uzman ve araştırmacılar yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve toplumun yararına bilgi ve hizmet sunmaktır.

Eğitim Amaçlarımız:

Gelişme ve yenilikleri izleyebilen, uygulayabilen ve bilgi teknolojilerini kullanabilen;

Yetki ve sorumluluk yüklenebilecek nitelikte;

Tıbbi etik ilkelerini bilen ve uyan;

Laboratuvar güvenliği, çevre koruma konularında duyarlı ve yetkin;

Karşılaştığı problemlerini tanımlama ve çözümleme becerisine sahip;

İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın;

Üstün nitelikli hekim, mikrobiyoloji uzmanı, bilim insanı ve laboratuvar personeli yetiştirmektir

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin