Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, ülkemizdeki klinik bilimlerin tabi olduğu Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile araştırma görevlisi/asistan alan bir bölümdür ve ülkemizde 4 yıllık bir eğitim dönemini kapsar. Bu eğitim dönemi içerisinde sintigrafik görüntüleme yöntemleri, radyonüklid tedavi uygulamalarını ve çoğu eğitim kliniğinde tiroid hastalıklarının tanı / tedavisini yapıldığı bir klinik uygulama alanını içerir. Eğitim dönemi içerisinde ileriki meslek yaşamında sıklıkla beraber çalışılan alanlar olan Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Endokrinoloji, ve Kardiyoloji bölümlerinde dış rotasyonlar yapılmaktadırlar. Nükleer tıp literatürü ağırlıklı olarak İngilizce yayınlardan oluşmaktadır. Nükleer tıbbı tercih edecek araştırma görevlisi adaylarının uzmanlık eğitimi öncesi iyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip ve bilgisayar teknolojisi ile ilgili olmaları eğitimlerini kolaylaştırıcı bir faktör olup tercih sırasında dikkate alınması önerilir.

Nükleer tıp dersleri, fakültemizde dönem 3 ders kurullarında ve dönem 5 için seçmeli ders olarak yer almaktadır.
 
Tıp öğrenimi sırasında verilen dersler
 1. Nükleer tıp’a giriş
 2. Nükleer tıpta endokrin sistem uygulamaları
 3. Nükleer tıpta gastrointestinal sistem uygulamaları
 4. Nükleer tıpta genitoüriner sistem uygulamaları
 5. Nükleer tıpta dolaşım sistemi uygulamaları
 6. Nükleer tıpta solunum sistemi uygulamaları
 7. Nükleer tıpta iskelet sistemi uygulamaları
 8. Nükleer tıpta onkolojik uygulamalar
 9. Nükleer tıpta enfeksiyon görüntüleme
 10. Nükleer tıpta tedavi uygulamaları
 11. Nükleer tıpta lenfosintigrafi/sentinel lenf nodu işaretlemesi uygulamaları
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin