Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Başvurular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Araştırmacıların/Destekleyicinin, Kurulumuza yapacakları başvurularda sorun yaşamamaları için; Bu sayfa aracılığıyla ulaşacakları başvuru dosyası için istenilen belgeleri doldurduktan sonra, hem 3 (üç) nüsha ıslak imzalı, hem de CD’ye kaydedilmiş olarak hazırladıkları dosyaları Etik Kurul Sekreterliğine sunmaları gerekmektedir. Başvuru kabul tarihi toplantı tarihinden en az beş (5) iş günü öncesine kadar olup, bu süre içinde teslim edilen başvurular gündeme alınacaktır. Eksikleri olan dosyalar eksikleri tamamlandıktan sonra bir sonraki gündeme alınacaktır. Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin