Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi’nin 2017-2018 faaliyetleri akademik genel kurulda yönetim tarafından iç paydaşları ile paylaşıldı.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi’nin 2017-2018 faaliyetleri akademik genel kurulda yönetim tarafından iç paydaşları ile paylaşıldı.

25 Ekim 2018 tarihinde tıp fakültesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile 2018-2019 yılında yapılacak olan faaliyetlerin paylaşılması için akademik genel kurul yapıldı. ZBEÜ Tıp Fakültesi konferans salonunda yapılan akademik genel kurula tıp fakültesi yönetimi, akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda açılış konuşmasının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali BORAZAN fakültenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanında yapılan faaliyetlerini sundu. Dr. BORAZAN yaptığı sunumda “Tıp fakültesinin tüm komisyon ve kurullarının faaliyetlerinin tanımlı olduğunu, süreçlerin belgelendirilebildiği bir kurum olduğunu, tıp eğitiminin uluslararası standartları karşıladığını ve akredite edildiğini, tıpta uzmanlık eğitimi alanında yeni başlayan araştırma görevlilerine “Uyum Proğramaları” ve “Araştırma Kursu”nun gerçekleştirildiğini, program değerlendirme sonuçlarının paylaşıldığını, eğitim proğramlarının “Çerçeve Eğitim Proğramı”na göre güncellenerek genişletilmiş “Uygulama Karne”lerinin tamamlandığını, sürekli tıp eğitimi kapsamında “Sürekli Mesleki Gelişim Yönergesi”nin yayınlandığını, öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin ulusal ve uluslararsı konge, kurs, konferanslara katılımının sağlandığını, fakültede çok sayıda etkinlik gerçekleştirildiğini, araştırmalar için gerekli mali desteğin üniversite tarafından sağlandığını, Batı Karadeniz Tip Dergisi’nin düzenli olarak yayınlandığını,  topluma sğlık hizmet sunumunda kornea naklinin giderek artan sayıda devam ettiğini, organ nakli konusunda Sağlık Bakanlığı’na Karaciğer ve Böbrek Nakli için müracaat edilidiğini ve sonucun beklendiğini, kadro ihtiyaçlarının hızla giderilmeye çalışıldığını, eğitim alt yapısının eşdeğer fakültelerden daha iyi olduğunu, eğitime erişimde Turuncu Bayrak sahibi olunduğunu belirterek, tüm bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde hiçbir desteği esirgemeyen ve destek veren rektörümüz sayın Prof Dr. Mustafa ÇUFALI olmak üzere tüm akademik, idari kadroya, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programımnın değerlendirilmesi için oluşturulan “Program Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu”nun raporu komisyon başkanı ve dekan yardımcısı Doç. Dr. Nihal PİŞKİN tarafından geniş ve kapsamlı olarak sunuldu. Dr. PİŞKİN sunumunda özetle “Eğitimle ilgili komisyon ve kurullardan gelen tüm nitel ve nicel geribildirimlerin, kurumsal dış değerlendirme raporlarının eğitim programının tüm bileşenleri ile birlikte değerlendirilerek eğitim programının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin ortaya konulduğunu, geliştirilmesi gereken yönlerin fakülte ve üniversitenin yetkili kurullarında değerlendirerek iyileştirilmelerin yapıldığını ve yapılan bu iyileştirmelerin fakültenin paydaşları ile gerek toplantılarda gerekse elektronik iletişim yolları ile paylaşıldığını, bundan sonra da güçlü yönlerin korunması, geliştirilmesi gereken yönlerin çözümü için çalışmaların devam edeceğini” belirtti.

Sunumların ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali BORAZAN tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi ve soruları cevaplandırdı.

Toplantının ardından Tıp Fakültesi yönetimi tarafından düzenlenen yemekli kokteylden sonra program sona erdi.

25.10.2018

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin