Üniversitemiz Obezite Ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından “Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi” 2018 Ağustos Sayısı Yayınladı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri içerisinde “TÜRKİYE DİYABET VE OBEZİTE DERGİSİ/ Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2017 yılından beri yayınlanmaktadır. Türkiye’de yayınlanmakta olan ve alanında bu isimde tek olan dergimiz ikinci yılında ikinci sayısı TURKJOD-Ağustos 2018 sayısını elektronik ve basılı olarak yayınladı.

Derginin Baş Editörü ve Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU bu sayı ile ilgili şunları ifade etti: “Bilim dünyamızda görsel ve yazılı bir ürünle bilimsel yayınları özveriyle sizlere ulaştırmak için çalışmaktayız. Yazarlarımızın, hakemlerimizin, yayınevimizin ve kurullarımızın katkılarıyla ikinci yılımızın ikinci sayısı Ağustos 2018 ayı itibariyle tamamlanmıştır. Bu sayımızda gelen yazılar dikkatli bir değerlendirme süreci sonrası elektronik ortamda ve yazılı halde sizlere sunulacak şekilde uygun mizanpajda yayınlanmaktadır. Yazıların hakem değerlendirmeleri sırasında benzerlik raporları da dikkate alınmaktadır. Yazarlara ait araştırmacı numaraları (ORCID) ve yazının atıf şekli de makalelerde belirtilmektedir. TUBİTAK ULAKBİM tarafından TR dizinde bulunmamız için son iki sayımızı da tamamlama hevesindeyiz. Bu sayımızda adölesanlarda ağırlık yönetimi ve beslenme yaklaşımı, kadın bireylerde obezite ve dürtüsellik ilişkisi, tip 2 diyabetiklerde komplikasyonların serum ADMA ve Endokan düzeyleri ile ilişkisi, yağ hücrelerinden salgılananve koruyu bir protein olan adiponektinin üç farklı solid tümörde klinik öneminin araştırıldığı ve sunulduğu yazılar ile inflamatuvar hastalıklarda steroid kullanırken diyabetin metabolik kontrolüne yönelik güncel yaklaşımda bilgileri içeren yazıları sunmaktayız. Dergimizin güncel bilimsellikte varlığına katkıları olan aday yazarlarımıza, yazarlarımıza, hakemlerimize, yayınevimize ve desteği için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’ya dergi kurullarımız adına şükranlarımızı iletirim.”

06.09.2018Yayınlanma Tarihi : 06.09.2018