Haberler

Tıp Fakültesi III. sınıf öğrencilerimiz "Kanıta Dayalı Tıp" kapsamında yaptıkları çalışmalarını 28/05/2019 ve 30/05/2019 tarihlerinde sundular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

"Kanıta Dayalı Tıp" kapsamında Tıp Fakültemiz Dönem III öğrencilerimizin danışman öğretim üyeleriyle birlikte yaptıkları çalışmaların sunumları  Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Kurçer ve Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu moderatörlüğünde 28/05/2019 ve 30/05/2019 tarihlerinde dekanlık binası salon B’de yapıldı. Yapılan tüm çalışmalar giriş, material-metot, bulgular ve sonuçlar şeklinde öğrenciler tarafından sunulup, sonrasında salonda yer alan öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerle ayrıntılı olarak tartışıldı. Aşağıda öğrencilerimizin yaptıkları çalışma başlıkları ve danışman öğretim üyeleri yer almaktadır.

Danışman Öğretim Üyesi

Çalışmanın Başlığı

Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu

Tıp Fakültesi öğrencilerinde fazlo kiloluluk ve obezite sıklığı

Prof. Dr. Burak Bahadır

Meme kanserinde HER2/NEU:İmmünhistokimya ile SİSH karşılaştırması

Prof. Dr. Ferit Akgül

ZBEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin istediği uzmanlık dalları ve gerekçeleri

Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş

Diabetes Mellitus-Katarakt İlişkisi

Prof. Dr. Mehmet Ali Kurçer

Kohort çalışması- sigara karşıtlığı öz yeterliliği değişimi

Prof. Dr. Füsun Cömert

Klinik öncesi öğrencilerin toplumda antibakteriyel sabun kullanımına bakışı

Prof. Dr. Erol Aktunç

Tıp fakültesi 3.sınıf öğrencilerinin tütün alkol ve yasa dışı madde kullanım alışkanlıklarinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Gonca Üstündağ

ZBEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri polikliniğine başvuran 0-3 yaş çocuklarda anne sütü ve obezite arasındaki ilişki

Prof. Dr. Figen Barut

Tiroidektomi materyallerinin histopatolojik tanılarının retrospektif incelenmesi

Prof. Dr. Banu Doğan Gün

Mide adenokarsinomu tanısı alan olguların kan grubu özellikleri ve klinikopatolojik parametrelerin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Cumhur Aydemir

Tıp Fakültesi öğrencilerinde hastane enfeksiyonları ve korunma yöntemleri ile ilgili bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ali Uğur Emre

Tiroidektomi sonrası gelişen geçici ve kalıcı hipoparatiroidi ve ses kısıklığı komplikasyonlarının retrospektif incelenmesi

Prof. Dr. Güven Çelebi

İbni Sina kampüsündeki 1. Sınıf  lisans öğrencilerinin sosyoekonomik profillerinin araştırılması

Prof. Dr. Banu Alıcıoğlu

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi preklinik-klinik öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Aydın Mungan

ZBEÜ Tıp Fakültesi kanıta dayalı tıp uygulamalarının tıp fakültesi öğrencilerinin akademik gelişimleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Selim Aydemir

Asit Hastalarında Etiyolojik Sebepler

Doç. Dr. Atilla Alpay

Tıp fakültesi öğrencileri arasında refraksiyon kusurlarının sıklığının ve çevresel faktörlerin etkisinin araştırılması

Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akça’nın

ZBEÜ Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet kaygı düzeylerin belirlenmesi

Doç. Dr. Etem Pişkin

Sağlıklı süt çocuklarında demir eksikliği anemisi ve etkileyen faktörler

Doç. Dr. Hakan Bakkal

Tıp Fakültesi öğrencileri arasında sınıflara göre kanser taraması hakkında bilgi ve bilinç düzeyi

Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Büyükuysal

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde oyun bağımlılığının stres, anksiyete depresyon ve başarı üzerine etkisi

Dr. Öğretim Üyesi Füruzan Köktürk

Tıp Fakültesi kllinik öncesi öğrencilerinin internet bağımlılığının sosyo demografik özelliklerle ilişkisi

Dr. Öğretim Üyesi Bilgehan Açıkgöz

Zonguldak il merkezindeki eczanelerde soğuk zincir uygulamalarının değerlendirilmesi

 


10.06.2019

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin