Aday Öğrenciler

Tıp Fakültemiz

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulmuş ve 2012 yılında bu isim Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.  Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ise 1992 yılında kurulmuştur. 

Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi içinde Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin de bulunduğu, Zonguldak-Ereğli karayolunun 8.km’sinde, Batı Karadenizin olağanüstü doğal güzelliği içinde konuşlanmış tam bir sağlık üssü olan, “İbn-i Sina Kampüsü”nde yer almaktadır.

2000-2001 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile mezuniyet öncesi ve çeşitli anabilim dallarında mezuniyet sonrası tıp eğitimine başlanmıştır. İlk mezunlarını 2005-2006 eğitim-öğretim yılında vermiş olan Tıp Fakültesi halen Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 44 Anabilim dalı ve 15 Bilim dalı ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile hizmet vermektedir. Haziran 2020 itibarıyla 60 profesör, 19 doçent, 58 doktor öğretim üyesi, 2 uzman tabip, 223 araştırma görevlisi, toplam 360 akademik personel görev yapmaktadır. Tıp fakültesi bugüne kadar 811 “Tıp Doktoru”, ve 513 ”Uzman Hekim yetişmiştir.

Öğrenci merkezli, entegre, topluma dayalı, seçmeli derslerin de yer aldığı, sistematik eğitim  programları uygulanmakta olan fakültemizin eğitim süresi altı yıldır ve eğitim dili Türkçedir.

Tıp Fakültesi olarak misyonumuz; Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmetleri sunan, kurumsal temel değerlere sahip, toplumsal katkısı ile öne çıkan, kurumsal yönetim sistemini, nitelik, nicelik olarak sürekli geliştiren, etkin, verimli, rekabetçi, girişimci ve paylaşımcı özellikleriyle önde gelen bir fakülte olmaktır.

Vizyonumuz; Çağdaş nitelikte tıp eğitimi, araştırma-geliştirme, sağlık hizmeti sunmak, ulusal ve uluslararası ölçekte saygın tıp fakülteleri arasında yer almaktır.

Temel değerlerimiz; mükemmelliği, evrenselliği, doğruluğu, güvenilirliği, paylaşımcılığı, hesap verebilirliği, katılımcılığı, şeffaflığı, sosyal sorumluluğu, bilimsel etiği, akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin