Aday Öğrenciler

Dekanın Mesajı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sevgili Öğrenci Adaylarımız, 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Tıp Fakültesi 2020-2021 yılında eğitim- öğretime başlamasının 20. yılına erişmenin gururunu yaşamaktadır. Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programı; mezundan beklenen temel yetkinliklere dayalı, ulusal ve uluslararası amaç ve hedefleri esas alan, öğrenci merkezli, problem çözmeye ve topluma dayalı, seçmelilerin yer aldığı, geçerli öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı, milli değerlere sahip ve organ sistemlerine göre yatay ve dikey entegrasyonun olduğu sistematik bir eğitim programını benimsemiştir. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı; Ulusal Çerçeve Eğitim Programı ve Bologna sürecine uygun olarak öğrenci ve öğrenme odaklı toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içeren, semptom ve duruma dayalı bilgi, beceri ve profesyonellik yeterliklerinin belirlendiği, kurumsal derslerin yanında milli değerler, mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin yer aldığı, program değerlendirme ve güncelleme yöntemlerinin esaslarının en geniş paydaş katılımıyla ve kalite odaklı yaklaşımla desteklendiği bir program olarak uygulanmaktadır.

Amacımız; çağdaş bilimi ve bilgiyi yakından takip ederken ulusal ve uluslararası düzeyde topluma sağlık alanında insanına hizmet etmeyi kendine hedef olarak benimsemiş, mesleğini uygularken karşılaşacağı güçlüklerden yılmayan, “Önce insan” anlayışını benimseyen, Hekim, Sağlık Savunucusu, Ekip Üyesi, Danışman, Yönetici-Lider, Bilim insanı, İletişimci özelliklere sahip "BEÜN Tıp Fakültesi mezunu" , “Tıp Doktoru” yetiştirmektir.

Tarihten geleceğe bir bilim köprüsü olan Fakültemiz, MEVLANA, ERASMUS, FARABİ gibi ulusal ve uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurtdışına çok sayıda öğrenci gönderen üniversitelerden biridir. Öğrencilerden beklentilerimiz, öğretim üyelerine ve arkadaşlarına karşı hep saygı, sevgi ve hoşgörülü olmalarıdır. 

Hekimlik mesleğinde hastayı dinleme, anlama ve empatinin çok önemli olduğu; bu nedenle eğitim-öğretim hayatları boyunca tüm paydaşlarımızın bu duyguyu içselleştirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Hayata hazırlayıp, iyi bir gelecekte birlikte olmak için sizleri bekliyoruz!

Prof. Dr. Murat CAN
Tıp Fakültesi Dekanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin