Üroloji Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


MİSYON

 • Koruyucu hekimlik uygulamaları yapmak, mevcut hastalıkların tedavisinde alanının en iyi ve en son gelişmelerini hastalara sunmanın yanı sıra kaliteli sağlık hizmeti vermek,
 • En üst düzeyde dürüstlük, şeffaflık, sorumluluk ve göreve bağlılık sergileyerek halkımız ve hastanemizin bize olan güvenini devam ettirmek,
 • Hastalarımız ve ailelerinin bakış açısından bakıldığında en iyi hizmeti verebilmek,
 • En yetenekli hekimleri ve yardımcı sağlık personellerini yetiştirmek, onları desteklemek ve tıp ve bilimin en ön saflarında olduğumuzdan emin olmak,
 • Gelecek kuşak klinisyenlerini yetiştirmek, tıp ve bilimde yarının liderlerini oluşturmak,
 • Uluslararası önde gelen üroloji kliniklerinden biri olmak

 

VİZYON

 • Toplumun ihtiyacını karşılayabilmesi için geleceğin hekimlerinin optimalin üstünde bir düzeyde hazırlanması,
 • Toplum ve kişilerin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için yenilikçi tekniklerin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Sağlık kuruluşları, yönetimler, topluluklar ve diğer meslek grubu organizasyonlarla işbirliğinin güçlendirilmesi
 • Zonguldak ve ötesinde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap veren üstün bir üroloji kliniği olmak
 • Mezunlarımızın gelişim ve eğitim devamlılığında aktif rol oynamak
 • Tüm sağlık sistemi çalışanları için yeni ve ilerici bir ulusal sağlık programı geliştirilmesinde YÖK, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum ve yardım kuruluşları ile ticari organizasyonların anahtar ortağı olmak
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin