Üroloji Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye ulaşmaktadır. Akademik yıl içerisinde her hafta pazartesi günlerinde Üroloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Radyoloji Anabilim Dallarının katılımı ile vaka takdim toplantıları yapılmaktadır. Tüm operasyon planlanan hastalar vaka takdim toplantılarında tartışılmakta ve bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir öğesi olmaktadır. Log-Book uygulaması ile araştırma görevlilerinin Üroloji eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir. Araştırma görevlilerinin güncel literatürü takip etmesi için gerekli teşvikler yapılarak en yeni bilgilere erişimleri sağlanmaktadır. Bu elde edilen bilgilerin pratiğe aktarılması için öğretim üyeleri tarafından azami gayret gösterilmektedir.  Tüm bu eğitim sürecinde nihai amaç Avrupa ile eşdeğer bilgi birikimine sahip olan, ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren ameliyatları yapabilen Üroloji uzmanları yetiştirmektir. Araştırma görevlilerinin mezuniyetinden sonra da akademik gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli bilimsel desteğe devam edilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin