Genel Bilgiler

Dekanın Mesajı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Eğitim ve Öğretim sürecinde 20. yıla erişmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitim programı, tıp fakültesi mezunundan beklenen temel yetkinliklere dayalı, ulusal ve uluslararası amaç ve hedefleri esas alan, öğrenci merkezli, problem çözmeye ve topluma dayalı, geçerli öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı, tüm dönemlerde organ sistemlerine göre yatay ve dikey entegrasyonun yer aldığı sistematik bir eğitim programını benimsemiştir. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı; Ulusal Çerçeve Eğitim Programı ve Bologna sürecine uygun olarak öğrenci ve öğrenme odaklı, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içeren, semptom ve duruma dayalı bilgi, beceri ve profesyonellik yeterliklerinin belirlendiği, kurumsal derslerin yanında temel tıp bölümleri döneminde mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin yer aldığı, klinik tıp bilimleri döneminde seçmeli stajların yer aldığı, program değerlendirme ve güncelleme yöntemlerinin iç ve dış paydaşların katılımıyla ve kalite odaklı yaklaşımla desteklendiği bir program olarak uygulanmaktadır.

Amacımız; ulusal ve uluslararası düzeyde topluma sağlık alanında hizmet etmeyi kendine hedef olarak benimsemiş, mesleğini uygularken karşılaşacağı güçlüklerden yılmayan, “Önce insan” anlayışını benimseyen, "Hekim", "Sağlık Savunucusu", "Ekip Üyesi", "Danışman", "Yönetici-Lider", "Bilim insanı", "İletişimci" özelliklere sahip "ZBEÜ Tıp Fakültesi mezunu" ve “Tıp Doktoru” yetiştirmektir.

Fakültemiz ilk mezunlarını 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında vermiştir.  Öğrencilerimize mezun olduklarında tüm eğitim süresi boyunca yaptıkları eğitim faaliyetlerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygunluk gösteren “Diploma Eki” verilmektedir. Fakültenin eğitim, araştırma ve sağlık alanındaki bölgesel ve toplumsal katkı faaliyetleri her geçen gün güçlenerek artmaktadır. Eğitim alanında ulusal yeterlikler çerçevesinde uluslararası standartlarda eğitim verilmektedir. Mezunlarımızın diplomaları dünyanın her yerinde geçerlidir. Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın,  Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun (UTEAK) değerlendirmesi sonucunda Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve program 01.01.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.  Üniversitemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı, hem ulusal hem de uluslararası öğrenci değişim programlarını desteklemektedir. Üniversitemiz ile Tıp Fakültesi özelinde Romanya’da Timusuara şehrinde bulunan Victor Babes University of Medicine and Pharmacy arasında Erasmus sözleşmesi imzalanmıştır. Kazakistan’da yer alan Astana Üniversitesi Tıp Fakültesi ile de Mevlana Değişim Programı kapsamında sözleşme yapılmıştır. Bu sayede ğrencilerimiz, eğitimlerinin bir aşamasını talep etmeleri durumunda sene kaybı olmaksızın yurt dışında tamamlayabilmektedirler.  Ayrıca Farabi programı kapsamında da ülkemizde yer alan 63 Tıp Fakültesiyle karşılıklı anlaşmamız bulunmaktadır. 2019-2020 yılında Dönem 1’den üç, Dönem 2’den altı, Dönem 3’ten bir, Dönem 4’ten iki olmak üzere toplam 12 adet öğrencimiz Farabi değişim programından faydalanmıştır.

Tıp Fakültemiz halen Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 44 Anabilim dalı ve 16 Bilim dalı ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile hizmet vermektedir. Aralık 2020 itibarıyla 59 profesör, 19 doçent, 64 doktor öğretim üyesi, 2 uzman tabip, 204 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 348 akademik personel görev yapmaktadır. Tıp Fakültemizden bugüne kadar 925 “Tıp Doktoru”, ve 513 ”Uzman Hekim yetişmiştir. Fakültemiz her yıl yapılan Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan ve yüksek puan alan öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Klinik Bilimler Döneminde uygulamalı eğitimlerin yapıldığı ve aynı zamanda topluma sağlık hizmetinin de sunulduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi de Fakültemizin yer aldığı İbni Sina Kampüsü içerisindedir. Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve uygulayan Fakültemiz, birçok gelişmiş olanaklara sahip Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölgesel ve ulusal gereksinimler temelinde kalite odaklı eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktadır.

Öğrencilerimizden başlıca beklentimiz, eğitim ve öğretim sürelerinin sonunda Fakültemizin belirlediği mezuniyet yetkinliklerini kazanmalarıdır. Ayrıca, diğer beklentilerimiz, yaşamlarının her anında topluma doğru bir şekilde hizmet vermeyi benimsemeleri, öğretim üyeleri ve arkadaşları ile olan iletişimlerinde saygı, sevgi ve hoşgörüyü ihmal etmemeleri, sağlık hizmeti sunumunda hastaya yaklaşırken biyo-psiko sosyal ve kültürel yaklaşımın çok önemli olduğunu bilmeleridir.
Halen devam etmekte olan, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 Pandemi sürecinde de eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz eksiksiz devam etmektedir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılı getirmesini diliyorum.

Sevgilerimle

Prof. Dr. Murat CAN

Tıp Fakültesi Dekanı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin