Biyoistatistik Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Dönem-1 – Hücre Bilimleri I Ders Kurulu

*Biyoistatistiğe Giriş

*Bilimsel Yöntem

*Örnekleme I

*Örnekleme II

*Veri ve verinin paket programlara girilmesi

*Dağılımları Tanımlayıcı İstatistikler I

*Dağılımları Tanımlayıcı İstatistikler II

*Tablo ve Grafikler I

*Tablo ve Grafikler II

*Pratik Ders- Verinin paket programa girilmesi ve Tanımlayıcı istatistikler I

*Pratik Ders - Verinin paket programa girilmesi ve Tanımlayıcı istatistikler II

*Pratik Ders - Tablo ve Grafikler

 

Dönem-1 – Hücre Bilimleri II Ders Kurulu

*Normal Dağılım

*Hipotez Testlerine Giriş

*Bağımsız İki Örneklem İçin Hipotez Testleri

*Bağımlı İki Örneklem İçin Hipotez Testleri

*İkiden Çok Örneklem İçin Hipotez Testleri

*Ki-kare testi

*Korelasyon ve Regresyon analizi

*Pratik Ders- Biyoistatistik Bağımsız Ve Bağımlı İki Örneklem İçin Hipotez Testleri

*Pratik Ders- İkiden Çok Örneklem İçin Hipotez Testleri

*Pratik Ders- Ki-kare Testi

*Pratik Ders- Korelasyon Regresyon Analizi

Dönem-1 – Hücre Bilimleri III Ders Kurulu

*Veri ve verinin özellikleri

*Ölçüm işlemleri ve ölçekler

*Araştırmanın Planlanması, Aşamaları ve Türleri

*Araştırmalarda Yapılan Hatalar

*Körleme ve Randomizasyon

*Anket Yöntemi

*Deney Planlaması

*Rapor Yazım Yöntemi, Dipnot ve Kaynak Gösterimi

Dönem-1 – Hücre Bilimleri IV Ders Kurulu

*Nüfusla İlgili İstatistiksel Yöntemler

*Doğumlarla İlgili İstatistiksel Yöntemler

*Ölümlerle İlgili İstatistiksel Yöntemler

*Hastalıklarala İlgili İstatistiksel Yöntemler

*Hastane hizmetleri ile İlgili İstatistiksel Yöntemler

*Sağlık Düzeyi Göstergeleri

Dönem-3 – Hastalıkların Biyolojik Temeli II: Neoplazi Ve Hematopoetik Sistem Ders Kurulu

*Bilimsel araştırma yöntemi ve veri

*Bilimsel bir araştırmanın aşamaları ve türleri

*Araştırma Planlaması

*Araştırmalarda en sık yapılan hatalar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin