Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 1veya 2 taneyi geçmemek üzere Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Akademik yıl içerisinde Çarşamba günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, Nöroloji, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Gelecek hafta yapılacak tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantısı bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir ögesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır. Ayrıca Log-Book uygulaması ile araştırma görevlilerinin Nöroşirurji eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir. Bu uygulama Avrupa Topluluğu ile entegre olma sürecinde olan ülkemiz için oldukça önemlidir.

Sürekli Eğitim Programı
Her hafta Çarşamba günü seminer programı
Her hafta Çarşamba günü video gösterimi
Her hafta Cuma günü hemşirelerimizle birlikte vaka tartışması
 
Dersler:
 
Tıp Fakültesi Dönem III
Beyin damarsal hastalıkları
Kafa İçi Basınç Artması (KİBAS)
Medulla Spinalis Basıları
İntervertebral Disk Hernileri
Kafa Travmaları
Beyin tümörleri
Hidrosefali
Spiral difrafizi
 
Tıp Fakültesi Dönem V

Nörolojik muayene

Bel ağrısı ve radikülopati

Nöroanatomi

Hidrosefali

Kafa travmalı hastaya yaklaşım

Disk hernisi

Serebral anevrizmalar

Kraniosinostozlar

Kranial aciller

Spinal stenoz

İntrakranial tümörler

Konjenital anomaliler

KİBAS

Travmatik spinal aciller

Serebral vasküler malformasyonlar

Periferik sinir yaralanmaları ve cerrahisi

Mikronöroşirurji

Kranioservikal bileşke anomalileri

Chiari malformasyonları, siringomiyeli

Kranial ve spinal enfeksiyonlarBilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin