Adli Tıp Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Özgörevimiz (Misyonumuz):

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilere meslek yaşantıları boyunca gereksinim duyacakları Adli Tıp disiplinine özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Mahkeme ve şahıslara tarafsız, dürüst, gerçekçi, güncel gelişmeler ve gereksinmeleri takip eder bir yaklaşımla bilirkişilik hizmeti sunmaktır.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Adli Tıp Anabilim Dalını hizmet, eğitim ve araştırma yönünden dünyadaki örnekleri ile aynı düzeye ulaştırmaktır.

Temel Değerlerimiz:

•             Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik

•             Toplum yararını gözetmek

•             Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık

•             Katılımcılık ve paylaşımcılık

•             Araştırıcılık ve yenilikçilik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin