Adli Tıp Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

•             Adli tıbbın ne anlama geldiğinin anlaşılması

•             Öğrencinin; mesleğini uygularken tabi olduğu hukuki kuralları bilmesi

•             Adli olgu ve olayların çözümünde gerekli bilimsel ve teknik bilgileri ve adli olguda çözümleme metotlarını öğrenmesi

•             Adli tıbbi olgularda, olayların hukuki kavramlarla ilişkilerini anlayabilecek, ifade edebilecek, bir rapor halinde adli makamlara sunabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.


Sürekli Eğitim Programı:

Anabilim dalımız bölgemizdeki hukukçulara yönelik adli tıp ile ilgili kısa süreli eğitim çalışmaları hedeflemektedir. Kurslarımız;

•             Çocuk istismarı ve ihmaline bütüncül yaklaşım

•             Ölü muayenesi ve otopsi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

•             Ani ölümün adli tıbbi boyutu

•             Tıbbi uygulama hatalarına adli tıp bakışı

Başlıca Araştırma Alanları: Adli Tıp Anabilim Dalımız mahkemeler, savcılık ve buna bağlı hizmet veren birimler tarafından adli tıpla ilgili konularda istenen tıbbi değerlendirme, rapor düzenleme ve tıbbi bilirkişilik hizmetlerini yerine getirmektedir.

Adli Tıp multidisipliner bir bilim dalıdır. Tıp Bilimindeki genel prensip ve gelişmeleri adli olayların çözümü için kullanır. Çalışma alanı çok geniş olmakla birlikte ana çalışma konuları olarak;

•             Ölüm ve ölümden sonraki değişikliklerin incelenmesi

•             Ölü muayenesi ve otopsi

•             Travmaya uğramış kişilerin değerlendirilmesi

•             Cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesi

•             Aile içi şiddet olgularının değerlendirilmesi

•             Çocuk istismarı

•             Alkol ve toksikoloji

•             Kimliklendirme

•             Malüliyet olgularının değerlendirilmesi

•             Yaş tayinleri

•             Ceza ve hukuki ehliyetin belirlenmesi

•             Tıbbi tedavi hataları

•             Sahtecilik incelenmeleri

•             Adli belge incelemeleri ve diğer adli tıp incelemeleri

Lisans Eğitim Programı Dersleri:

Anabilim dalımıza ait dersler 2011-2012 yılından itibaren 2 haftalık staj şeklinde ve yılda 4 dönem halinde devam edecektir.

•             Adli Bilimler ve Adli Tıp

•             Adli olgulara yaklaşım

•             Künt travmatik yaralar, Kesici-delici-ezici alet yaralanmaları, Ateşli silah yaralanmaları

•             Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yaralanmalar, Bölgesel yaralanmalar, Mekanik asfiksi mekanizmaları

•             Ası, bağla boğma, elle boğma, suda boğulma, kimyasal asfiksiler ve karbonmonoksit zehirlenmesi

•             Alkol zehirlenmeleri, Uyutucu-uyuşturucu maddeler ve bağımlılık

•             Cinsel saldırı tanımı ve türleri

•             Cinsel saldırı muayenesi ve Cinsel saldırı raporları yazım tekniği

•             Aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmal

•             Adli Psikiyatri

•             İnsan hakları ve hekim tutumu

•             Ölüm, Postmortem değişimler ve Postmortem interval

•             Anestezik ölümler, Akut nörojenik kardiyovasküler yetmezlik sendromu, Anaflaktik ölümler

•             Adli toksikoloji laboratuarları için geçerli örnek alma yöntemleri

•             Adli otopsilerde sık karşılaşılan sorunlar

•             Beyin ölümü ve Organ ve doku transplastasyonu ile ilgili yasal düzenlemeler

•             Hekimlerin tıbbi ve hukuki sorumlulukları

•             Olay yeri incelemesi

•             Güncel Adli Tıp Konuları
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin