Temel Tıp Bilimleri

Temel Tıp Bilimleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fakültenin Mezuniyet Öncesi, Mezuniyet Sonrası ve Sürekli Tıp Eğitim Programlarında ulaşmayı amaçladığı yeterlilikler çerçevesinde hizmet veren, genç ve dinamik kadrosuyla hem ulusal hem de uluslararası akademik düzeylerde bilimsel çalışmalar üreten ve geleceğin hekimleri olarak genç öğrencilere gereken bilgi, beceri ve tutumları kazandıran toplam 11 adet aktif Anabilim dalından oluşmaktadır.  Bölümün gerek Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Programlarında ve gerekse bilimsel araştırma faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla sahip olduğu mevcut modern makine-teçhizat ve diğer alt yapı olanakları büyük oranda tamamlanmış ve tüm öğretim elemanları ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin