Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Özniyetimiz (Vizyonumuz) : Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmaktır.

Temel Değerlerimiz:

Ortopedi ve Travmatoloji’nin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı tedavi eğitimine olanak sağlamak

Teknik, bilişsel ve iletişim kurma açısından, öğrenme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine yardımcı olmak

Yeni bilgi üretebilme ve bilginin eleştirel değerlendirilebilme yeteneği kazandırmak.

Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmesini sağlamaktır.

Özgörevimiz(Misyonumuz): Bu dalda yetişmekte olan uzmanlık öğrencilerini kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatolojisi açısından tanı ve tedavide yetkin kılmak, onları tıp ahlakı yönüyle iyi bir uygulayıcı haline getirmektir.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız: İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin