Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Başkan 
Prof. Dr. Nuray Atasoy (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Özge Saraçlı
Prof. Dr. Levent Atik
Dr. Öğr. Üyesi Vildan ÇAKIR KARDEŞ

Psikolog
Hicran Demirhan

Raportörler
Koordinatörlük Birim
Meryem BALCIOĞLU     
   

Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi
Emel Kıran