Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Biriminde Görevliler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
 
Öğretim Üyesi 

         Prof. Dr. Nuray Atasoy (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

 
ZBEÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminde Görevli Öğretim Üyeleri

         Prof. Dr. Levent Atik
         Prof. Dr. Özge Saraçlı
         Dr. Öğr. Üyesi Vildan Kardeş

 
ZBEÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminde Görevli Psikolog

         Hicran Demirhan

 
ZBEÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sekreteryasında Görevli İdari Personel
 
          Emel Kıran
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin