Nöroloji Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Asistan Eğitimi

Anabilim Dalımızda eğitim programına katılan 5 araştırma görevlimiz var. Programımız 5 yıllık uzmanlık eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitim sırasında araştırma görevlisi asistanlar 3 ay psikiyatri rotasyonu, 3 ay çocuk nörolojisi rotasyonu, 1 ay dahiliye rotasyonu, 1 ay kardiyoloji rotasyonu, 1 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon rotasyonu ve 1 ay radyoloji rotasyonuna katılmaktadır. Nöroloji asistanları eğitimleri sırasında servis vizitleri, poliklinikler ve özel polikliniklere katılarak bu polikliniklerdeki uygulamaları (nöropolojik testler, botulinum toksin enjeksiyonu uygulamaları, baş ağrılarında sinir blokajları gibi) öğrenirler. Ayrıca eğitimleri boyunca 3 aylık EMG ve 3 aylık EEG rotasyonlarına katılırlar. Ayrıca seminer programları ve diğer akademik çalışmalar sorumlu akademik kadro tarafından programlanmaktadır.

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dönem III

Temel Nöroanatomi - Beynin kan dolaşımı

Motor sistem bozuklukları ve semiyoloji

Duyusal bozukluklar ve semiyoloji

Konvülsiyonlar ve uyku bozuklukları semiyolojisi

Periferik sinir sistemi bozuklukları

Omurilik bölgesi hastalıklar

Multipl skleroz ve demiyelinizan hastalıklar

Ekstrapiramidal sistem bozuklukları ve semiyoloji

Kas hastalıkları ve nöromüsküler bileşke hastalıkları

Yüksek serebral fonksiyonlar ve ilgili bozukluklar

Ağrı ve Baş Ağrısı Semiyolojisi

 

Dönem V

 

Nörolojik muayene

Epileptik sendromların tanı ve tedavisi

Kas hastalıkları (nöromüsküler bileşke hastalıkları ve miyopatiler)

Demiyelinizan bozukluklar

Serebrovasküler hastalıklar

Kortikal demanslar: Tanı ve tedavi

Subkortikal demanslar: Tanı ve tedavi

Nörolojik acil durumlar

Birincil baş ağrıları

İkincil baş ağrıları

Nöropatiler: Tanı ve tedavi

Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarının tanı ve tedavisi

Sinir Sisteminin bakteriyel Enfeksiyonları

Sinir Sisteminin viral Enfeksiyonları

Vertigo: Ayırıcı tanı ve tedavi

Afazi, agnozi ve apraksiler

Uyku bozuklukları

 

Dönem VI

 

Nörolojik muayene

Nörolojik bozukluklarda tanı

Bilinç bozuklukları ve koma

Bilişsel bozukluklar: apraksiler ve agnoziler

Lisan bozuklukları: Afazi ve aprozodiler

Serebrovasküler hastalıklar

Periferik sinir sistemi ve bozuklukları

Vertigo ve baş dönmesi

Yüz ağrısı ve baş ağrısı

Epilepsi

Ekstrapiramidal bozukluklar

Kranial sinir lezyonları

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin