Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Halen bölümümüzde 2 araştırma görevlisi aktif olarak çalışmaktadır. Bu sayının 6’ya çıkarılması ve sabitlenmesi planlanmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 6 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde yaklaşık 1.5 yıl süre ile Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Anestezi ve Reanimasyon ve Göğüs Cerrahisi bölümlerinde ve isterlerse Cerrahi Araştırma laboratuarında rotasyon gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır. Akademik yıl içerisinde Salı ve Cuma günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, makale ve seminer saatleri, Kardiyoloji Anabilim Dalı ile ortak toplantılar ve konsey gerçekleştirilmektedir. Bir önceki hafta yapılan tüm ameliyatların tartışıldığı ve bir sonraki hafta yapılacak ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantıları bölüm içi denetleme mekanizmasının ve preoperatif hazırlıkların kontrolünün önemli bir öğesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, perfüzyonistlerin ve ameliyat hemşirelerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır.

Dönem V dersleri

Venöz Sistem Hastalıkları

Kardiyopulmoner Bypas ve Hipotermi

Akkiz Valvüler Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Aort Diseksiyonu

Karotis Arter Hastalıkları

Konjenital Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi

Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

Akut Arter Tıkanıklığı

Periferik Arter Hastalıkları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin