Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüzde 8 öğretim üyesi ve biri jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dalı olmak üzere 8 araştırma görevlisi, 19 hemşire ve 13 personel görev yapmaktadır. Bölümümüzce, Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıfları ile İntörn eğitiminin yanı sıra eğitim süresi 4 yıl olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı ve eğitim süresi 3 yıl olan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı eğitimi de verilmektedir. Bu süre içinde aynı zamanda Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Genel Cerrahi, Üroloji, Kalp Damar Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji kliniklerinde de eğitim görülmektedir. Stajyer, intörn ve araştırma görevlilerinin eğitimleri, tıbbi, cerrahi konularda teorik ve pratik bilgi edinmeyi kapsamaktadır. Düzenli olarak yapılan klinik içi toplantılarda olgu sunumu, makale ve seminerler, Cochrane saati, UpToDate saati, mortalite ve morbidite toplantısı, diğer kliniklerle ortak konseyler gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmak suretiyle güncel gelişmeler takip edilmekte ve bilimsel yayın faaliyeti üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin