Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bilen ve bu sorunları gözlemleme, tanıma, ölçme ve çözme becerisine sahip hekimler yetiştirmek; toplumun sağlık sorunlarını tanımlamak ve çözüm üretmek için araştırmalar yapmak ve üniversitenin eğitim araştırma bölgesinde eğitim faaliyetlerini ve araştırmaları yönetmektir.

Temel Değerlerimiz:

Bilimsellik,çağdaşlık evrensellik

Toplumun yararının göz edilmesi

Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık

Toplum temelli Tıp Yaklaşımının öncellenmesi

Koruyucu Hekimliğe Öncelik verilmesi

Ülke Yararını hedefleyen Bilimsel araştırmalar yapmak

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız

Toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bilen ve bu sorunları gözlemleme, tanıma, ölçme ve çözme becerisine sahip,

Toplumun sağlık sorunlarını tanımak ve çözüm üretmek için araştırma yapma becerisine sahip olan

İş sağlığı-güvenliği ve çevre hekimliği konularına duyarlı bilgili ve yetkin

halk sağlığı sorunlarını tanıma ve müdahale etme becerisine sahip

hekimler yetiştirmek

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin