Fakültemiz 2023-2027 Stratejik Planının Oluşturulması Amacıyla Planlama Komisyonu 22.06.2022 Tarihinde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selda Sarıkaya Başkanlığında Toplanmıştır

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Fakültemiz 2023-2027 stratejik planının oluşturulması amacıyla temel, dahili ve cerrahi bölüm başkanları ve tıp eğitimi ve bilişimi anabilim dalı başkanından oluşan stratejik planlama komisyonu 22.06.2022 tarihinde dekan yardımcısı Prof. Dr. Selda Sarıkaya başkanlığında toplanmıştır. Fakültenin misyon-vizyon-amaç-hedef ve temel değerleri gözden geçirilmiş ve iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden düzenlenerek dekanlık makamına iletilmek üzere rapor hazırlanmıştır.

24.06.2022

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin