Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Vizyon: Kuruluşumuzdan günümüze, amacımız Batı Karadeniz bölgesinde göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kaliteli hizmet sunmak, öğrencilerimiz ve asistanlarımızın yeterli teorik bilgi, modern klinik ve cerrahi deneyim kazanmalarını sağlamak olmuştur.

Temel Değerler:

  • Bilimsellik
  • Temel tıbbi değerleri gözetmek
  • Etik değerlere bağlılık
  • Her bir hastaya değer verme
  • Göz hastalıkları tanı ve tedavisini her bir hasta için özel kılma

Misyon: Bölgemizde göz hastalıkları tanı ve tedavisinde lider olmaktır.

Eğitim amaçları:

  • Eğitim verdiğimiz hekimlerin göz hastalıkları tedavisinde yeterli bilgi, beceri ve değerleri kazanmasını sağlamak.
  • Göz hastalıkları nedeniyle görme kaybı olan hastalara, güncel tedavi yaklaşımlarıyla etkili ve yeterli tedavi uygulanmasını sağlamak.
  • Güncel oftalmoloji literatürünü takip etmek.
  • Bilimsel yayınlar ile bilimsel bilgi birikimine katkı sunmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin