Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyonumuz; 
  • Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, yeterli bilgi birikimi ve becerisiyle güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasını benimseyen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, araştırmacı çağdaş hekimler ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri yetiştirmek;
  • Özgün ve nitelikli araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunmak;
  • Toplumsal yararı gözeten, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.
 Vizyonumuz;
  • Sahip olduğu bilgi ve becerilerini insanlık ve ülkemiz yararına kullanan, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ülkemizde ve Dünya’da saygın ve tanınan bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı olmaktır.

Temel değerlerimiz
  • Cumhuriyet kazanımlarına ve etik değerlere bağlılık,
  • Bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım,
  • Ekip çalışmasını benimsemek,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi temel almak,
  • Paydaşlarının, bileşenlerinin ve hastaların haklarına saygılı olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin